REKLAMA

CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunowe kwartalne dane finansowe

2021-10-05 19:55
publikacja
2021-10-05 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-05
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Wybrane szacunowe kwartalne dane finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2021 r. i 31.12.2020 r.

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2021 r.: 14.787 tys. PLN (wobec 12.378 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2021 r.: 1.895 tys. PLN (wobec 2.470 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2021 r.: 4.250 tys. PLN (wobec 3.544 tys. PLN na 30.06.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
Spółka w trzecim kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 6 spółkach (1 z sektora gamingowego, 4 z sektora nowych technologii i 1 z sektora produkcyjno-handlowego) za kwotę 2.106 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

W trzecim kwartale 2021 roku spółka Carpathia Capital S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 409 tys. PLN.

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-05 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki