2,7000 zł
-3,57% -0,1000 zł
Carpathia Capital (CRC)

Komunikaty spółki - CARPATHIA

Raport okresowy za drugi kwartał 2022 roku Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. zwołanym na dzień 30.06.2022 r.
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carpathia Capital ASI S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał
Rekomendacja Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. r. wraz z projektami uchwał
Raport okresowy za pierwszy kwartał 2022 roku
Raport roczny za rok 2021
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport okresowy za czwarty kwartał 2021 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.