REKLAMA

CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

2021-07-08 17:51
publikacja
2021-07-08 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carpathia Capital S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2021 r. i 31.12.2020 r.

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2021 r.: 12.378 tys. PLN (wobec 12.124 tys. PLN ma 31.03.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2021 r.: 2.470 tys. PLN (wobec 2.226 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2021 r.: 3.544 tys. PLN (wobec 4.069 tys. PLN na 31.03.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).
Spółka w drugim kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 5 spółkach (2 z sektora gamingowego, 2 z sektora nowych technologii, i 1 z sektora budowlanego) za kwotę 542 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).
Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki