REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Realizacja umowy doradztwa – wsparcie w procesie inwestycji w nowy projekt Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k.

2021-10-12 10:18
publikacja
2021-10-12 10:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja poufna: Realizacja umowy doradztwa – wsparcie w procesie inwestycji w nowy projekt Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carlson Investments S.A z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 października 2021 roku został poinformowany przez Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig Alfa) o wsparciu projektu szwajcarskiej spółki Nutrix AI z branży MedTech.
Emitent wskazał spółkę Nutrix AI jako podmiot o wysokim potencjale rozwoju na rynku międzynarodowym. Carlson Investments S.A zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność startupu oraz jego wysoką wartość społeczną co daje znaczącą możliwość osiągnięcia przez Carlson ASI Evig Alfa ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.
Nutrix AI to szwajcarski startup technologii medycznej, który stawia na rozwój oprogramowania i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają w monitorowaniu glukozy obecnej w ślinie oraz leczeniu cukrzycy. Nadrzędnym celem startupu jest wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji, aby dać pacjentom możliwość monitorowania stanu zdrowia w łatwy, nieinwazyjny i bezbolesny sposób. Więcej na: https://nutrix.tech
Carlson Investments S.A w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa, uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z inwestycji, zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa.

Espi Report no. 29/2021
Legal basis: Article 17(1) MAR - confidential information
Public Chancellery
Subject: Confidential information: Implementation of consulting agreement - support in the process of investment in a new project of Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k.
The Management Board of Carlson Investments S.A. with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that on 12 October 2021 it was informed by Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig Alfa) about the support of the project of Nutrix AI, a Swiss MedTech company.
The Issuer has identified Nutrix AI company as an entity with high potential for development on the international market. Carlson Investments S.A. paid special attention to the startup's innovativeness and its high social value, which gives Carlson ASI Evig Alfa a significant opportunity to achieve above average rate of return on investment.
Nutrix AI is a Swiss medical technology startup that focuses on developing artificial intelligence software and algorithms to help monitor glucose present in saliva and treat diabetes. The startup's ultimate goal is to harness the full potential of artificial intelligence to give patients the ability to monitor their health in an easy, non-invasive and painless way. Read more at: https://nutrix.tech
Carlson Investments S.A under its agreement with Carlson Ventures International Limited (CVI), which is the sole investor in Carlson ASI Evig Alfa, is entitled to receive up to 30% of the profit from the investment made by CVI through Carlson ASI Evig Alfa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Espi
Report no. 29/2021 Legal
basis:
Article 17(1) MAR - confidential informationPublic
ChancellerySubject:
Confidential information: Implementation of consulting agreement -
support in the process of investment in a new project of Carlson ASI
Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. The
Management Board of Carlson Investments S.A. with its registered office
in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that on 12 October 2021 it
was informed by Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig
Alfa) about the support of the project of Nutrix AI, a Swiss MedTech
company.The
Issuer has identified Nutrix AI company as an entity with high potential
for development on the international market. Carlson Investments S.A.
paid special attention to the startup's innovativeness and its high
social value, which gives Carlson ASI Evig Alfa a significant
opportunity to achieve above average rate of return on investment.Nutrix
AI is a Swiss medical technology startup that focuses on developing
artificial intelligence software and algorithms to help monitor glucose
present in saliva and treat diabetes. The startup's ultimate goal is to
harness the full potential of artificial intelligence to give patients
the ability to monitor their health in an easy, non-invasive and
painless way. Read more at: https://nutrix.techCarlson
Investments S.A under its agreement with Carlson Ventures International
Limited (CVI), which is the sole investor in Carlson ASI Evig Alfa, is
entitled to receive up to 30% of the profit from the investment made by
CVI through Carlson ASI Evig AlfaINFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarząd
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki