7,0000 zł
-8,85% -0,6800 zł
Carlson Investments SA (CAI)

Akcjonariat - CARLSON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 59 898 531 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 8 556 933 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 455 505
Liczba głosów na WZA: 8 556 933 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,13%
Kapitał akcyjny: 7 187 823,72 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 455 505
Cena nominalna akcji: 0,84 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Carlson Ventures International Ltd. w porozumieniu 4 024 852 (47,03%) 4 024 852 (47,03%) 2024-02-09 -
Bouchard Et CIE SA w porozumieniu 2 182 850 (25,50%) 2 182 850 (25,50%) 2023-02-07 -
Jędrzejewski, Artur Piotr w porozumieniu 1 247 803 (14,58%) 1 247 803 (14,58%) 2023-02-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 204
102 000,00
500,00 500,00 204
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-12-28
wpis do rejestru zarządzających ASI

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 1 500 000
0,13 82 935 897
10 781 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 2 000 000
260 000,00
0,13 0,13 81 435 897
10 586 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-02
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L (3 inwestorów) 9 435 897
1 226 666,61
0,13 0,13 79 435 897
10 326 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-02
seria B - subskrypcja prywatna Centrum Szkoleń Zawodowych sp. z o.o. 2006-03-27 300
150 000,00
500,00 500,00 504
252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna Centrum Szkoleń Zawodowych sp. z o.o. 2006-11-03 500
250 000,00
500,00 500,00 1 004
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:500 2007-06-19
1,00 502 000
502 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2008-03-18 100 000
100 000,00
1,00 1,00 3 100 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2008-03-18 2 498 000
2 498 000,00
1,00 1,00 3 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2008-06-24 597 500
2 390 000,00
1,00 4,00 3 697 500
3 697 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2008-11-18 100 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 3 inwestorów 2008-11-18 82 500
330 000,00
1,00 4,00 3 780 000
3 780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-17
seria I - subskrypcja prywatna 2 inwestorów 2009-03-31 92 500
370 000,00
1,00 4,00 3 872 500
3 872 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-28
seria J - subskrypcja prywatna 5 inwestorów 2009-11-19 927 500
1 205 750,00
1,00 1,30 4 800 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-31
seria K - subskrypcja prywatna 24 inwestorów 2010-10-14 9 200 000
9 384 000,00
1,00 1,02 14 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-21
split 1:5 2012-02-21
0,20 70 000 000
14 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-09
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2012-11-29
0,13 70 000 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-29
seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2014-06-25 130 000 000
0,13
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2014-06-25 60 000 000
0,13 79 435 897
10 326 666,61
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Hotblok SA na Carlson Investments SA 2019-03-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-11
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2019-03-06
4,00 829 358
3 317 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-06
scalenie akcji 100:1 2019-03-06
13,00 794 358
10 326 654,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-07-31

2019-08-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-03-06 -97
0,13
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2019-04-18 717 250
2 869 000,00
4,00 4,00 1 546 608
6 186 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-27
seria N - subskrypcja prywatna 2019-08-29 1 223 500
4,00 2 770 108
11 080 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-20
seria O - subskrypcja prywatna 2020-02-14 2 500 000
4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2020-09-02 2 499 999
9 999 996,00
4,00 4,00 5 270 107
21 080 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-21
seria P - subskrypcja prywatna 2020-09-02 250 000
1 000 000,00
4,00 4,00 5 520 107
22 080 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-21
seria R - subskrypcja prywatna 2020-11-17 1 201 578
4 806 312,00
4,00 4,00 6 721 685
26 886 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-25
seria S - subskrypcja prywatna 2021-07-05 1 234 010
4,00 7 955 695
31 822 780,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-28
zmiana wartości nominalnej akcji 2022-01-20
0,84 7 655 695
6 682 783,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-13
zmiana firmy i formy prawnej z Carlson Investments ASI SA na Carlson Investments SE 2022-01-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-13
połączenie z Carlson Tech Ventures AS bez podwyższania kapitału 2022-01-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-13
seria T - subskrypcja prywatna 2022-06-29 601 238
0,84 8 556 933
7 187 823,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-30
seria U - subskrypcja prywatna 2023-06-28 595 238
0,84
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V - subskrypcja prywatna 2024-01-04 1 785 714
0,84
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bouchard Et CIE SA ZWZ 1 892 747 22,11 (-1,68) 1 892 747 22,11 (-1,68) 2022-06-29
Bouchard Et CIE SA ZWZ 1 892 747 (9 897) 23,79 (0,13) 1 892 747 (9 897) 23,79 (0,13) 2022-06-29
Carlson Ventures International Ltd. 4 117 277 (345 165) 51,75 (-4,36) 4 117 277 (345 165) 51,75 (-4,36) 2021-12-28
Bouchard Et CIE SA 1 882 850 (865 192) 23,66 (8,53) 1 882 850 (865 192) 23,66 (8,53) 2021-12-28
Jędrzejewski, Artur Piotr 946 565 14,08 (2,19) 946 565 14,08 (2,19) 2021-05-25
Jędrzejewski, Artur Piotr 946 565 11,89 (0,83) 946 565 11,89 (0,83) 2021-05-25
Jędrzejewski, Artur Piotr 946 565 (23 750) 11,06 (-2,66) 946 565 (23 750) 11,06 (-2,66) 2021-05-25
Carlson Ventures International Ltd. 3 772 112 (145 325) 56,11 (-9,59) 3 772 112 (145 325) 56,11 (-9,59) 2021-05-25
Bouchard Et CIE SA 1 017 658 15,13 1 017 658 15,13 2021-05-25
Carlson Ventures International Ltd. 3 626 787 65,70 (11,75) 3 626 787 65,70 (11,75) 2021-05-17
Carlson Ventures International Ltd. 3 626 787 (210 240) 53,95 (-7,94) 3 626 787 (210 240) 53,95 (-7,94) 2021-05-17
Jędrzejewski, Artur Piotr 922 815 13,72 (-2,99) 922 815 13,72 (-2,99) 2020-10-21
Jędrzejewski, Artur Piotr 922 815 16,71 922 815 16,71 2020-10-21
Carlson Ventures International Ltd. 3 416 547 (2 196 606) 61,89 (17,86) 3 416 547 (2 196 606) 61,89 (17,86) 2020-10-21
Carlson Ventures International Ltd. 1 219 941 (-759 447) 44,03 (-27,42) 1 219 941 (-759 447) 44,03 (-27,42) 2019-12-23
Carlson Ventures International Ltd. 1 979 388 71,45 (35,60) 1 979 388 71,45 (35,60) 2019-12-23
Carlson Ventures International Ltd. 1 979 388 (1 219 941) 35,85 (-13,25) 1 979 388 (1 219 941) 35,85 (-13,25) 2019-12-23
Eurasian Intercontinental Backbone And Fibers Ltd. 94 597 6,11 (2,70) 94 597 6,11 (2,70) 2019-11-27
Eurasian Intercontinental Backbone And Fibers Ltd. 94 597 3,41 94 597 3,41 2019-11-27
Carlson Ventures International Ltd. 759 447 49,10 (21,69) 759 447 49,10 (21,69) 2019-11-27
Carlson Ventures International Ltd. 759 447 (461 252) 27,41 (-8,54) 759 447 (461 252) 27,41 (-8,54) 2019-11-27
Ładny Jacek NWZ 49 535 6,23 (0,26) 49 535 6,23 (0,26) 2019-08-29
Ładny Jacek NWZ 49 535 5,97 (2,77) 49 535 5,97 (2,77) 2019-08-29
Ładny Jacek NWZ 49 535 (-4 710 149) 3,20 (-2,53) 49 535 (-4 710 149) 3,20 (-2,53) 2019-08-29
Banque Pictet& Cie SA 0 (-8 000 000) 0,00 (-9,64) 0 (-8 000 000) 0,00 (-9,64) 2019-04-26
Carlson Ventures International Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Artur Piotr Jędrzejewski, Edminton International Investment Ltd, Dica Holdings Ltd, Bouchard et Cie SA 298 195 35,95 (16,67) 298 195 35,95 (16,67) 2019-03-01
Carlson Ventures International Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Artur Piotr Jędrzejewski, Edminton International Investment Ltd, Dica Holdings Ltd, Bouchard et Cie SA 298 195 (-29 521 320) 19,28 (-16,67) 298 195 (-29 521 320) 19,28 (-16,67) 2019-03-01
Carlson Ventures International Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Artur Piotr Jędrzejewski, Edminton International Investment Ltd, Dica Holdings Ltd, Bouchard et Cie SA 29 819 515 (29 521 320) 35,95 (-1,58) 29 819 515 (29 521 320) 35,95 (-1,58) 2019-03-01
Carlson Ventures International Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Artur Piotr Jędrzejewski, Edminton International Investment Ltd, Dica Holdings Ltd, Bouchard et Cie SA 298 195 (-29 401 805) 37,53 (1,72) 298 195 (-29 401 805) 37,53 (1,72) 2019-03-01
Carlson Ventures International Ltd. bezpośrednio, w porozumieniu z Artur Piotr Jędrzejewski, Edminton International Investment Ltd, Dica Holdings Ltd, Bouchard et Cie SA 29 700 000 (14 560 000) 35,81 (17,22) 29 700 000 (14 560 000) 35,81 (17,22) 2018-11-20
Carlson Opportunity Fund 0 (-8 000 000) 0,00 (-9,82) 0 (-8 000 000) 0,00 (-9,82) 2018-10-02
Banque Pictet& Cie SA 8 000 000 9,64 8 000 000 9,64 2018-10-02
Carlson Ventures International Ltd. NWZ 15 140 000 18,59 (0,34) 15 140 000 18,59 (0,34) 2018-03-01
Carlson Ventures International Ltd. NWZ 15 140 000 (112 000) 18,25 (-0,20) 15 140 000 (112 000) 18,25 (-0,20) 2018-03-01
Carlson Opportunity Fund 8 000 000 9,82 (0,18) 8 000 000 9,82 (0,18) 2017-11-30
Carlson Opportunity Fund 8 000 000 9,64 8 000 000 9,64 2017-11-30
Carlson Ventures International Ltd. ZWZ 15 028 000 (528 000) 18,45 (0,65) 15 028 000 (528 000) 18,45 (0,65) 2017-06-27
Carlson Ventures International Ltd. ZWZ 14 500 000 (3 996 400) 17,80 (4,91) 14 500 000 (3 996 400) 17,80 (4,91) 2016-06-28
Altus SA 3 975 000 (-2 532 962) 4,88 (-3,31) 3 975 000 (-2 532 962) 4,88 (-3,31) 2014-12-02
Ładny Jacek 4 759 684 (4 712 087) 5,73 (-0,26) 4 759 684 (4 712 087) 5,73 (-0,26) 2014-07-02
Ładny Jacek 47 597 (-4 712 087) 5,99 47 597 (-4 712 087) 5,99 2014-07-02
Ładny Jacek 4 759 684 5,99 4 759 684 5,99 2014-07-02
Ładny Jacek 4 759 684 5,99 (0,15) 4 759 684 5,99 (0,15) 2014-07-02
Ładny Jacek 4 759 684 5,84 4 759 684 5,84 2014-07-02
Goclan Waldemar wraz z małżonką 3 860 000 5,51 (0,66) 3 860 000 5,51 (0,66) 2014-02-21
Goclan Waldemar wraz z małżonką 3 860 000 4,85 3 860 000 4,85 2014-02-21
Tudziarz Zenon 0 (-2 000 000) 0,00 (-14,28) 0 (-2 000 000) 0,00 (-14,28) 2014-02-14
Carlson Ventures International Ltd. 10 503 600 12,89 (-0,33) 10 503 600 12,89 (-0,33) 2013-06-24
Carlson Ventures International Ltd. 10 503 600 13,22 10 503 600 13,22 2013-06-24
Carlson Ventures International Ltd. 10 503 600 (403 600) 13,22 (-1,20) 10 503 600 (403 600) 13,22 (-1,20) 2013-06-24
Carlson Ventures International Ltd. 10 100 000 (1 052 934) 14,42 (1,50) 10 100 000 (1 052 934) 14,42 (1,50) 2013-04-12
Carlson Ventures International Ltd. 9 047 066 (2 047 066) 12,92 (2,92) 9 047 066 (2 047 066) 12,92 (2,92) 2013-03-27
Carlson Ventures International Ltd. 7 000 000 (1 650 000) 10,00 (2,36) 7 000 000 (1 650 000) 10,00 (2,36) 2013-01-25
Carlson Ventures International Ltd. 5 350 000 (4 635 747) 7,64 (2,54) 5 350 000 (4 635 747) 7,64 (2,54) 2013-01-10
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 6 965 426 (6 895 772) 8,39 (-0,37) 6 965 426 (6 895 772) 8,39 (-0,37) 2013-01-04
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 69 654 8,76 (0,37) 69 654 8,76 (0,37) 2013-01-04
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 69 654 8,39 (3,89) 69 654 8,39 (3,89) 2013-01-04
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 69 654 (-6 895 772) 4,50 (-4,26) 69 654 (-6 895 772) 4,50 (-4,26) 2013-01-04
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 6 965 426 8,76 6 965 426 8,76 2013-01-04
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 6 965 426 8,76 (0,21) 6 965 426 8,76 (0,21) 2013-01-04
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 6 965 426 (3 591 913) 8,55 (3,74) 6 965 426 (3 591 913) 8,55 (3,74) 2013-01-04
Altus SA 6 507 962 8,19 6 507 962 8,19 2013-01-04
Altus SA 6 507 962 8,19 (0,20) 6 507 962 8,19 (0,20) 2013-01-04
Altus SA 6 507 962 (-3 319 558) 7,99 (-6,04) 6 507 962 (-3 319 558) 7,99 (-6,04) 2013-01-04
Altus SA 9 827 520 (-500 000) 14,03 (-0,72) 9 827 520 (-500 000) 14,03 (-0,72) 2013-01-03
Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd. 3 373 513 4,81 3 373 513 4,81 2013-01-02
Altus SA 10 327 520 (7 622 016) 14,75 (-4,57) 10 327 520 (7 622 016) 14,75 (-4,57) 2013-01-02
Jarosław Lenartowski 1 000 000 (800 000) 1,00 (-4,29) 1 000 000 (800 000) 1,00 (-4,29) 2011-09-06
Carlson Ventures International Ltd. 714 253 (-2 857 012) 5,10 714 253 (-2 857 012) 5,10 2011-08-04
Carlson Ventures International Ltd. 3 571 265 5,10 3 571 265 5,10 2011-08-04
Tudziarz Zenon 2 000 000 (-8 000 000) 14,28 2 000 000 (-8 000 000) 14,28 2011-04-01
Tudziarz Zenon 10 000 000 (6 805 504) 14,28 (-8,53) 10 000 000 (6 805 504) 14,28 (-8,53) 2011-04-01
Zenon Osemlak 441 671 3,15 441 671 3,15 2011-01-25
Kowalski Daniel 511 000 3,65 (-6,99) 511 000 3,65 (-6,99) 2011-01-25
Artebet sp. z o.o. 400 000 2,85 (-7,47) 400 000 2,85 (-7,47) 2011-01-25
Altus SA 2 705 504 (-10 822 016) 19,32 2 705 504 (-10 822 016) 19,32 2011-01-25
Altus SA 13 527 520 19,32 13 527 520 19,32 2011-01-25
Tudziarz Zenon 3 194 496 22,81 3 194 496 22,81 2011-01-21
Damian Karkoszka 341 167 2,43 (-6,59) 341 167 2,43 (-6,59) 2011-01-21
Kowalski Daniel 511 000 10,64 (6,99) 511 000 10,64 (6,99) 2010-06-18
Kowalski Daniel 511 000 (436 000) 3,65 (2,09) 511 000 (436 000) 3,65 (2,09) 2010-06-18
Kowalski Daniel 75 000 1,56 75 000 1,56 2010-06-09
Dąbrowska-Macha Jolanta 315 667 2,25 (-5,90) 315 667 2,25 (-5,90) 2009-11-04
Zenon Osemlak 441 671 3,15 (-6,05) 441 671 3,15 (-6,05) 2009-06-11
Zenon Osemlak 441 671 (5) 9,20 (-2,48) 441 671 (5) 9,20 (-2,48) 2009-06-11
Zenon Osemlak 441 666 11,68 (0,28) 441 666 11,68 (0,28) 2009-02-17
Zenon Osemlak 441 666 11,40 (2,20) 441 666 11,40 (2,20) 2009-02-17
Zenon Osemlak 441 666 9,20 441 666 9,20 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 6 375 000 8,02 6 375 000 8,02 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 6 375 000 8,02 (0,20) 6 375 000 8,02 (0,20) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 6 375 000 7,82 (0,14) 6 375 000 7,82 (0,14) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 6 375 000 (5 100 000) 7,68 (-26,05) 6 375 000 (5 100 000) 7,68 (-26,05) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 1 275 000 (1 211 250) 33,73 (25,71) 1 275 000 (1 211 250) 33,73 (25,71) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 63 750 (-1 211 250) 8,02 (-24,90) 63 750 (-1 211 250) 8,02 (-24,90) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 1 275 000 (1 211 250) 32,92 (25,24) 1 275 000 (1 211 250) 32,92 (25,24) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 63 750 (-1 211 250) 7,68 (-18,88) 63 750 (-1 211 250) 7,68 (-18,88) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 1 275 000 (1 211 250) 26,56 (22,44) 1 275 000 (1 211 250) 26,56 (22,44) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 63 750 (-1 211 250) 4,12 (-4,98) 63 750 (-1 211 250) 4,12 (-4,98) 2009-02-17
Trzaskoma Małgorzata 1 275 000 9,10 1 275 000 9,10 2009-02-17
Jarosław Lenartowski 200 000 5,29 (0,13) 200 000 5,29 (0,13) 2009-02-17
Jarosław Lenartowski 200 000 5,16 (1,00) 200 000 5,16 (1,00) 2009-02-17
Jarosław Lenartowski 200 000 4,16 (2,74) 200 000 4,16 (2,74) 2009-02-17
Jarosław Lenartowski 200 000 (-800 000) 1,42 200 000 (-800 000) 1,42 2009-02-17
Jarosław Lenartowski 1 000 000 1,42 1 000 000 1,42 2009-02-17
Dąbrowska-Macha Jolanta 315 667 8,15 (1,58) 315 667 8,15 (1,58) 2009-02-17
Dąbrowska-Macha Jolanta 315 667 6,57 (4,32) 315 667 6,57 (4,32) 2009-02-17
Dąbrowska-Macha Jolanta 315 667 2,25 (-6,10) 315 667 2,25 (-6,10) 2009-02-17
Dąbrowska-Macha Jolanta 315 667 8,35 315 667 8,35 2009-02-17
Damian Karkoszka 341 167 9,02 (0,22) 341 167 9,02 (0,22) 2009-02-17
Damian Karkoszka 341 167 8,80 (1,70) 341 167 8,80 (1,70) 2009-02-17
Damian Karkoszka 341 167 7,10 (4,67) 341 167 7,10 (4,67) 2009-02-17
Damian Karkoszka 341 167 2,43 341 167 2,43 2009-02-17
Artebet sp. z o.o. 400 000 10,32 (1,99) 400 000 10,32 (1,99) 2009-02-17
Artebet sp. z o.o. 400 000 8,33 (5,48) 400 000 8,33 (5,48) 2009-02-17
Artebet sp. z o.o. 400 000 2,85 (-7,73) 400 000 2,85 (-7,73) 2009-02-17
Artebet sp. z o.o. 400 000 10,58 400 000 10,58 2009-02-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-07-31 Split 100:1
2012-05-23 Split 1:5
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.