REKLAMA

Bowim: Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za miesiące od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r.

2019-11-21 15:01
publikacja
2019-11-21 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Informacja o wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za miesiące od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.11.2019 r. uzyskał od pełnomocnika Spółki informację o wydaniu w tym dniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku o sygn. I FSK 1462/17 oddalającego skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygn. III Sa/Gl 1494/16 w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23.09.2016r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z dnia 31.03.2016r. nr UKS2491/W4P/42/3/10/217/025.

Uchylona decyzja nakładała na Emitenta obowiązek zapłaty kwoty 2.070.754,00 zł. z odsetkami podatkowymi, z tytułu łącznej różnicy pomiędzy kwotą podatku VAT zadeklarowaną przez Emitenta za miesiące od grudnia 2007r. do kwietnia 2008r., a kwotą zobowiązania podatkowego za ww. miesiące określoną w decyzji. Różnica wynikała z podważanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach prawa Emitenta do zastosowania stawki 0% w zakresie podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Kwota ta została przez Emitenta w całości zapłacona.

W ustnych powodach rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny podzielił zarzut wydania decyzji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach po okresie przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczny. W jego wyniku organy podatkowe będą obowiązane do zwrotu Emitentowi kwoty zapłaconego podatku wraz z odsetkami.

Emitent oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku.

Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:


Raport nr 16/2017 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23.09.2016 r. nr
2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 1494/16)

Raport nr 38/2016 - Decyzja wymiarowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Raport nr 11/2016 - Decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Raport nr 03/2015 - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Raport nr 38/2014 - Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Raport nr 70/2013 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28.01.2013 r. nr
PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 825/13)

Raport nr 08/2013 - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki