Benchmarki funduszy inwestycyjnych – punkty odniesienia dla inwestora

Poruszając się po rynku funduszy inwestycyjnych, warto co jakiś czas zwrócić uwagę na benchmarki funduszy. To punkty odniesienia, które pomogą nam określić nasze położenie.

(fot. Oleg Zhukov / YAY Foto)

W świecie finansów niemal wszystko jest względne. Na pytania typu „Czy 10 proc. zwrotu z inwestycji to dużo?” nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Wyobraźmy sobie bowiem, że dana inwestycja przyniosła faktycznie 10 proc., jednak charakteryzujące się podobnym poziomem ryzyka inwestycje dały 20 lub 30 proc. Czy powinniśmy być wtedy „obiektywnie zadowoleni” czy „subiektywnie rozczarowani”? W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam benchmarki.

Anglojęzyczne słowo „benchmark” na trwale przeniknęło do polskiego żargonu finansowego. Oznacza ono ni mniej ni więcej jak wzorzec, do którego porównuje się wyniki danej inwestycji, w tym funduszu inwestycyjnego. Dzięki stosowaniu benchmarków, zarządzający mogą wykazać, że inwestują lepiej niż rynek, z kolei klienci są w stanie sprawdzić, jak na porównywalnym tle wypadają ich inwestycje.

W przypadku funduszy inwestycyjnych za benchmark służyć może szeroka gama instrumentów. Fundusze akcyjne odnoszą się do indeksów giełdowych - w przypadku funduszy akcji polskich będą  najczęściej WIG20, mWIG40, sWIG80 czy WIG, w przypadku funduszy akcji zagranicznych indeksy giełd światowych lub specjalne indeksy obejmujące kraje czy całe regiony (kraje rozwinięte, kraje rozwijające się lub wręcz cały świat, jak w indeksie MSCI World). Analogicznie, fundusze inwestujące w obligacje za punkt odniesienia obierają indeksy obligacji, na rynku spotkamy także fundusze kierujące się stawkami rynku międzybankowego (np.WIBID).

Fundusze nie są zobligowane do wybierania tylko jednego, jedynego instrumentu stanowiącego ich benchmark. Analizując punkty odniesienia funduszy działających na polskim rynku, szybko zauważymy, że wiele z nich decyduje się na konstrukcję mieszaną. Przykładowo, fundusz PKO Akcji Plus obrał benchmark w postaci 70% WIG + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N zaś fundusz Investor Zrównoważony jako benchmark podaje 55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M. Samodzielne śledzenie tego typu złożonych benchmarków może być trudne (nie wszystkie indeksy są łatwo dostępne), dlatego też w celu porównania wyników funduszu z benchmarkiem warto zajrzeć do dokumentu KIID (więcej na ten temat znajdziesz w jednym z poprzednich poradników).

Szczególny przykład funduszy, dla których benchmark jest silnym wyznacznikiem, są fundusze indeksowe. Ich celem jest odwzorowywanie notowań danego indeksu – kupując udziały w takim funduszu możemy niejako „kupić cały indeks”, co byłoby bardzo trudne gdybyśmy chcieli działać na własną rękę (musielibyśmy kupić odpowiednio dużo pojedynczych akcji i to w odpowiedniej proporcji, równej udziałom spółek w indeksie).

Z odwrotną sytuacją spotkamy się w funduszach absolutnej stopy zwrotu – w ich wypadku swego rodzaju benchmarkiem jest zero, ponieważ fundusze te za cel stawiają sobie generowanie dodatniego wyniku niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.

Analizując benchmarki warto zwrócić uwagę na to, czy zarządzający uwzględniają w nim koszty. Na polskim rynku możemy spotkać się z benchmarkami typu „100% MSCI World (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie” czy „100% WIBID 3M, pomniejszone o opłaty za zarządzanie”. Oznacza to, że benchmark zostanie skorygowany o koszty stałe zarządzania. W niektórych wypadkach pokonanie przez fundusz wyników osiąganych przez benchmark skutkować może naliczeniem opłaty zmiennej.

Dla funduszy, które nie posiadają benchmarku lub posiadają bardzo złożony benchmark, alternatywny punkt odniesienia może stanowić porównanie ich z podobnymi funduszami.

Źródło: Bankier24
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 607,11  zł 57,92 (10,55%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,77  zł 5,87 (9,33%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,58  zł 6,79 (8,84%)
OPE06 Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,27  zł -1,12 (-15,16%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 63,76  zł -13,37 (-17,33%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 848,23  zł -189,47 (-18,26%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 150,40  zł 44,99 (42,68%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 147,35  zł 43,95 (42,50%)
SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 607,11  zł 136,37 (28,97%)
ALL61 Allianz India Equity (Allianz SFIO) 97,40  zł -12,18 (-11,12%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,16  zł -11,57 (-12,34%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 65,26  zł -19,55 (-23,05%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 150,40  zł 51,95 (52,77%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 147,35  zł 50,42 (52,02%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 204,43  zł 65,78 (47,44%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 70,70  zł -31,27 (-30,67%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 65,26  zł -42,11 (-39,22%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil