REKLAMA

BUMECH S.A.: Wzrost cen sprzedaży węgla w kontraktach zawartych w 2018 i 2019 r.

2022-05-18 19:32
publikacja
2022-05-18 19:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Wzrost cen sprzedaży węgla w kontraktach zawartych w 2018 i 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, że 18.05.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Sprzedający) aneksu i porozumienia (dalej: Aneksy) do dwóch umów z krajową spółką kapitałową, będącą częścią europejskiego koncernu energetycznego (Kupujący), które zostały zawarte w 2018 i w 2019 roku.

Przedmiotem Aneksów jest zmiana warunków kontraktowych sprzedaży węgla energetycznego, w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków, to jest na podstawie art. 357’ kodeksu cywilnego.

Aneksy zwiększyły przede wszystkim cenę sprzedaży ww. surowca o ok. 44%. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży węgla - w ramach pozostałej do realizacji części umów - wyniesie ok 22 mln zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Andrzej Buczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki