REKLAMA

BORYSZEW: Informacja o śmierci Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Lisieckiego

2021-05-04 15:43
publikacja
2021-05-04 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Informacja o śmierci Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Lisieckiego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Boryszew S.A. („Spółka”) ze smutkiem informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o śmierci Prezesa Zarządu Spółki – Pana Piotra Lisieckiego.

Pan Piotr Lisiecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 7 listopada 2018 roku.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż Spółka funkcjonuje bez jakichkolwiek przeszkód, działając w składzie przewidzianym przez przepisy prawa oraz Statut.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu
2021-05-04 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki