REKLAMA

BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja

2021-05-07 15:32
publikacja
2021-05-07 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie blokady rachunków bankowych spółki zależnej ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) jako zabezpieczenie należności związanych z wykonaniem decyzji dot. zaległości podatkowej z tytułu podatku VAT za 2012 rok, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, że w dniu 7 maja 2021 roku ZM SILESIA otrzymała zawiadomienie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach o zwolnieniu blokad rachunków bankowych.
Niezależnie od powyższego Emitent podtrzymuje, że w związku z odmienną oceną stanu faktycznego przyjętego w w/w decyzji, ZM SILESIA zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu
2021-05-07 Mikołaj Budzanowski Człoenk Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki