REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Notification of the ownership of the Issuer's shares as of December 28, 2021 (after the redemption of 300,000 series G shares, before the split in the proportion of 1: 100 planned for December 30, 2021). Zawiadomienie o stanach posiadania akcji Emitenta na dzień 28.12.2021 r. (po umorzeniu 300.000 akcji serii G, przed podziałem w stosunku 1:100 planowanym na dzień 30.12.2021 r.).

2021-12-28 13:12
publikacja
2021-12-28 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-28
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Notification of the ownership of the Issuer's shares as of December 28, 2021 (after the redemption of 300,000 series G shares, before the split in the proportion of 1: 100 planned for December 30, 2021).

Zawiadomienie o stanach posiadania akcji Emitenta na dzień 28.12.2021 r. (po umorzeniu 300.000 akcji serii G, przed podziałem w stosunku 1:100 planowanym na dzień 30.12.2021 r.).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
In order to clearly define the shareholding of Black Pearl S.A. and for the unification of information data after the redemption of 300,000 series G shares belonging to only one shareholder - Janusz Skopowski, the Management Board of Black Pearl S.A. ("Company", "Issuer") presents the list of shares held as at the date of publication of this announcement.

Total number of 100% of shares: 2,453,380 (corresponding to the proportional number of votes at the General Meeting of Shareholders)

Including:
- Janusz Skopowski holds: 1,905,260 shares (77.66% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders),
- Midorana Investment Ltd (a subsidiary of Janusz Skopowski) holds: 69,119 shares (2.82% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders)
- other shareholders (Free Float) hold: 479,001 shares (19.52% of the total number of shares and votes at the General Meeting of Shareholders).

The total number of 100% of shares after the registration of the capital changes is 2,453,380.

Information is important and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.W celu jednoznacznego określenia stanu posiadania akcji Black Pearl S.A. oraz dla ujednolicenia danych informacyjnych po umorzeniu 300.000 akcji serii G należących wyłącznie do jednego akcjonariusza – Janusza Skopowskiego, Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka", "Emitent") przedstawia zestawienie stanu posiadania akcji na dzień publikacji niniejszego komunikatu.

Ogólna liczba 100% akcji: 2.453.380 (odpowiadającej proporcjonalnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy)

W tym:
- Janusz Skopowski posiada: 1.905.260 akcji (77,66% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA),
- Midorana Investment Ltd (spółka zależna od Janusza Skopowskiego) posiada: 69.119 akcji (2,82% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA)
- pozostali akcjonariusze (Free Float) posiadają: 479.001 akcji (19,52% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA).

Całkowita łączna liczba 100% akcji po zarejestrowaniu zmian kapitałowych wynosi 2.453.380.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-28 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki