REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1

2020-10-01 10:36
publikacja
2020-10-01 10:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Uzyskanie dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego z PO IR Działanie 2.1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka") informuje, iż powziął informację o uzyskaniu dotacji na projekt pt. „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG”, któremu nadano nr POIR.02.01.00-00-0039/20 przyznawanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej („Ministerstwo”) w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 48 629 930 zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 29 177 958 zł netto.

Główne obszary badawcze realizowane w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego to wakcynologia w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologia w terapii choroby nowotworowej.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ramach projektu możliwy będzie rozwój strategicznych produktów: Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG oraz umocniona pozycja rynkowa Spółki.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2020 roku, przy czym możliwe będzie po podpisaniu umowy z Ministerstwem, zaś jej zakończenie na II kwartał 2022.

O zawarciu umowy z Ministerstwem Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Środki na finansowanie wkładu własnego w kwocie 19 451 972 pochodzić będą z umów pożyczek, o zawarciu których Spółka informowała w rb 61/2020 oraz rb 69/2020.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2020-10-01 Piotr Fic Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki