Powołanie osoby zarządzającej Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Powołanie osoby zarządzającej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", „Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 lutego 2019 r. na członka zarządu ds. operacyjnych Pana Piotra Fica.
W związku z rezygnacją Pana Włodzimierza Parzydło z funkcji członka Zarządu ds. finansowych z dniem 31 stycznia 2019 r., o czym Emitent informował rb nr 5/2019 skład zarządu pozostaje dwuosobowy.
Rada Nadzorcza wyraziła przekonanie, że zaangażowanie Pana Piotra Fica przyspieszy proces rozwiązania przejściowych problemów, z jakimi boryka się Spółka i pozwoli na realizację przyjętej strategii w oparciu o unikalne produkty oraz know-how Spółki w obszarze biotechnologii, w efekcie oczekiwany wzrost wartości Spółki i skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji.
Poniżej Emitent przekazuje informacje o powołanym członku zarządu.
Pan Piotr Fic specjalizuje się w tworzeniu strategii i procesów rozwoju poprzez innowacje, restrukturyzacji i rewitalizacji biznesu oraz zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstw wymagających procesów naprawczych i stabilizujących ich funkcjonowanie. Posiada doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej oraz Środkowego Wschodu i Afryki.
Ostatnio pełnił funkcje Prezesa Zarządu EFA Polska oraz Członka Zarządu w Instytucie Innowacyjności Polska. W latach 2015 - 2017 związany z Telewizją Republika S.A., gdzie pełnił m.in. stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2012 - 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zrządzającego w Alpha Bio Tec Polska i Dyrektora Zarządzającego w PNO Consultants oraz dyrektora ds. nowych inwestycji w PNO CEE. W latach 2005 - 2012 Prezes Zarządu i Dyrektor Regionalny, członek zespołu zarządzającego Grupy Martela. W latach 1992 – 2005 związany z branżą farmaceutyczną oraz healthcare, z takimi firmami, jak Polpharma S.A. (szef jednostki biznesowej OTC), Novartis Consumet Health (Regionalny Dyrektor marketingu marki Gerber EE/MEA), Alima-Gerber S.A. (Prezes Zarządu oraz Vice President CEE), Bristol-Myers Squibb/Mead Johnson Nutritionals (Regionalny Dyrektor Marketingu i Szef Jednostki Biznesowej).
Współtwórca Instytutu Innowacyjności Polska, podmiotu działającego na rzecz propagowania innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach w Polsce. Od stycznia 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Inżynierii Polskiej S.A. Prezes Zarządu Fundacji Adama – fundacji działającej na rzecz dzieci autystycznych.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1992), posiada tytuł Executive MBA - Business Center Club/RSM Erasmus University/Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (2014), ukończył kurs podyplomowy z zarządzania w Helsinki School of Economics (2011).
Niemal 25 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach zarządczych w firmach międzynarodowych i lokalnych w branżach B2B, consulting, B2C oraz media a także efektywność w działaniach operacyjnych i strategicznych pozwalają sądzić, że Pan Piotr Fic doda niezbędną wartość do organizacji i przełoży się na konsekwentną realizację założonych przez Spółkę celów.

Piotr Fic oświadczył, że:
1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
2) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
3) nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej,
4) wedle swojej najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-28 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2019-01-28 Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.