REKLAMA
BADANIE

BIO PLANET S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-02 15:19
publikacja
2023-01-02 15:19
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_raport_nr_2_2023_Informacja_o_terminach_przekazywania_raportow_okresowych_w_2023_r.docx  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-02
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Bio Planet S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
Raport roczny jednostkowy za 2022 rok – dnia 21 kwietnia 2023 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 roku – dnia 26 maja 2023 r.
Raport jednostkowy za I półrocze 2023 roku – dnia 22 września 2023 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 roku – dnia 24 listopada 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
Zarząd Bio Planet S.A. oświadcza, że zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego skonsolidowanego oraz raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 i II kwartał roku obrotowego 2023.
Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ESPI raport nr 2 2023 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.docxESPI raport nr 2 2023 Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.docx

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-02 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2023-01-02 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki