BALTONA S.A.: Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2020 r.

2020-05-25 12:35
publikacja
2020-05-25 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Podanie_tresci_uchwal_podjetych_przez_NWZA_25.05.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
w dniu 25 maja 2020 r. [dalej: NWZ]. NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej uchwały.

Załącznik nr 1 – Uchwały NWZ nr 1– 5 z dnia 25 maja 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].
Załączniki
Plik Opis
Podanie treści uchwał podjętych przez NWZA 25.05.2020.pdfPodanie treści uchwał podjętych przez NWZA 25.05.2020.pdf Podanie treści uchwał podjętych przez NWZA 25.05.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2020-05-25 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki