REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ATMGRUPA: ATM Grupa Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2022-05-27 14:33
publikacja
2022-05-27 14:33
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ATM Grupa Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Emitent priorytetowo traktuje kwestie zapewnienia sprawnego przebiegu obrad walnego zgromadzenia oraz prawidłowości podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi koszty i ryzyka (prawne i bezpieczeństwa) w tym zakresie, Emitent, nie zdecydował się na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 maja 2022 roku, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Emitent dotychczas nie otrzymał zgłoszeń ze strony akcjonariuszy, jeśli chodzi o ich oczekiwania względem przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przebieg obrad rejestrowany jest w formie protokołu notarialnego, a następnie publikowany na stronie internetowej Emitenta (przez podanie co najmniej treści podjętych uchwał i wyników głosowań). Emitent umożliwia wykonywanie praw głosu na walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
W ciągu ostatnich 2 lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Emitent informuje, że incydentalne naruszenie zasady 4.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 miało również miejsce podczas zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym faktem Emitent rozważy decyzję o trwałym odstąpieniu od stosowania zasady 4.1. DPSN


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki