1,1200 zł
-10,40% -0,1300 zł
Apanet S.A. (APA)

Korekta raportu ESPI nr 40/2019 - Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 40/2019 - Zobowiązanie dotyczące akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z powzięciem w dniu 14 sierpnia 2019 r. informacji o niezamierzonym błędzie w treści raportu bieżącego ESPI nr 40/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r., niniejszym przekazuje korektę ww. raportu bieżącego.

Przyczyną korekty jest oczywista omyłka pisarska w podanej liczbie zablokowanych akcji Emitenta przez Pana Andrzeja Lisa oraz w łącznej liczbie akcji zablokowanych przez Akcjonariuszy, wskutek czego raport ESPI nr 40/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. mógłby wprowadzić w błąd opinię publiczną. W związku z powyższym poniżej prezentuje się treść korygowanego fragmentu w brzmieniu przed i po korekcie, a także pełną treść raportu bieżącego w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone korektą.

Treść korygowano fragmentu w brzmieniu przed korektą:

Pan Andrzej Lis dokonał blokady 35.000 (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co odpowiada 1,08% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Akcjonariusze dokonali blokady 1.641.226 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, co odpowiada 50,50% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść korygowano fragmentu w brzmieniu po korekcie:

Pan Andrzej Lis dokonał blokady 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 1,85% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Akcjonariusze dokonali blokady 1.666.226 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, co odpowiada 51,27% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść raportu bieżącego w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone korektą:

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wykonaniu zobowiązania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2019 r. (dalej jako: Porozumienie), pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami reprezentującymi 79,53% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, tj. Panem Janem Lisem, Andrzejem Lisem, Custom Boats sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Piotrem Leszczyńskim, Dariuszem Karolakiem oraz Jackiem Konopą (dalej jako: Akcjonariusze).

Niniejsze Porozumienie zobowiązało Akcjonariuszy do utrzymania określonego stanu posiadania akcji w okresie jego obowiązywania tj. do dnia 30 września 2021 r. W związku z powyższym Akcjonariusze dokonali blokad na rachunkach maklerskich posiadanych przez siebie akcji.

Pan Jan Lis dokonał blokady 782.276 (słownie: siedmiuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu siedemdziesięciu sześciu) akcji, co odpowiada 24,07% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Piotr Leszczyński dokonał blokady 630.000 (słownie: sześciuset trzydziestu tysięcy) akcji, co odpowiada 19,38% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Dariusz Karolak dokonał blokady 140.000 (słownie: stu czterdziestu tysięcy) akcji, co odpowiada 4,31% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka Custom Boats sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonała blokady 53.950 (słownie: pięćdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu) akcji, co odpowiada 1,66% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Andrzej Lis dokonał blokady 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 1,85% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Akcjonariusze dokonali blokady 1.666.226 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, co odpowiada 51,27% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.