2,6600 zł
-18,40% -0,6000 zł
Apanet S.A. (APA)

Komunikaty spółki - APANET

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
Zmiana adresu Emitenta
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
Korekta raportu okresowego 28/2021 - Raport kwartalny za III kwartał 2021 r
Zmiany w zarządzie Emitenta
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
Korekta raportu ESPI 21/2021 - Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.
Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 15 października 2021 r.
Powołanie nowych członków rady nadzorczej oraz odwołanie członków zarządu
Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.
Informacja o zapowiedzi roszczenia spółki zależnej dotyczącego korzystania z znaku słowno-graficznego „APANET”
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
APANET -18,40% 2,66
2021-11-26 17:01:09

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.