0,7350 zł
5,00% 0,0350 zł
Apanet S.A. (APA)

Komunikaty spółki - APANET

Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia przez spółkę zależną
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Otrzymanie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
Informacja o otrzymaniu przez spółkę zależną nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Piotra L
Informacja o pozwie Marcina B. przeciwko APANET S.A. o stwierdzenie nieważności (lub uchylenie) niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Wyniki finansowe
Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31.08.2020 r. po wznowieniu obrad w dniu 29.09.2020 r.
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 września 2020 r.
Informacja o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Piotra Leszczyńskiego przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Uzupełnienie informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Dariusza Karolaka przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
APANET 5,00% 0,73
2021-02-25 15:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.