REKLAMA

ANALIZY ONLINE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta

2017-12-05 17:19
publikacja
2017-12-05 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
ESPI_42_2017_Transakcja_P._Grzegorza_Raupuk_z_dnia_04.12.2017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 05 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzeni MAR), informujące o nabyciu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta akcji spółki Analizy Online S.A.

W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje:
- treść powiadomienia otrzymanego w dniu 05 grudnia 2017 roku od Pana Grzegorza Raupuk, osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta (Doradca Zarządu Emitenta) o dokonaniu przez niego w dniu 04 grudnia 2017 roku transakcji nabycia akcji Spółki.
Załączniki
Plik Opis
ESPI_42_2017_Transakcja P. Grzegorza Raupuk z dnia 04.12.2017.pdfESPI_42_2017_Transakcja P. Grzegorza Raupuk z dnia 04.12.2017.pdf Transakcja Pana Grzegorza Raupuk z dnia 04.12.2017r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-05 Michał Duniec Prezes Zarządu
2017-12-05 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki