33,0000 zł
-2,94% -1,0000 zł
Analizy Online SA (AOL)

Komunikaty spółki - ANALIZY

Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 30 czerwca 2021 r.
Powołanie Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2021 r.
Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2021 r.
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 25 czerwca 2021 r.
Powołanie Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 maja 2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2021 roku
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
Jednostkowy raport roczny spółki Analizy Online S.A. za 2020 rok
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2020 rok
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za 2020 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.