21,6000 zł
0,93% 0,2000 zł
Analizy Online SA (AOL)

Komunikaty spółki - ANALIZY

Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za III kwartał 2019 roku
Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Zależnej od Emitenta
Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału w Spółce Zależnej od Emitenta
Rejestracja w KRS zmian składu Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
Rejestracja w KRS zmian składu Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
Rejestracja w KRS zmiany składu Rady Nadzorczej Emitenta
Powołanie Członka Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zależnej od Emitenta
Zmiana tekstu jednolitego Statutu w Spółce Zależnej KupFundusz S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej, w dniu 8.08.2019r.
Podwyższenie kapitału w Spółce Zależnej od Emitenta
Powzięcie przez NWZA uchwały o dalszym istnieniu Spółki zależnej od Emitenta
Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2019 roku
Powołanie (dokooptowanie) Członka Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
Powołanie (dokooptowanie) Członka Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.