28,0000 zł
-2,78% -0,8000 zł
Analizy Online SA (AOL)

Komunikaty spółki - ANALIZY

Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2022 roku
Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 29 lipca 2022 r.
Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 30 czerwca 2022 r.
Korekta – uzupełnienie załącznika do raportu EBI 10/2022 z dnia 27.06.2022 r.
Przyjęcie Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024
Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 czerwca 2022 r.
Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 27 czerwca 2022 r.
Zmiana Statutu Spółki Analizy Online S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Analizy Online S.A. w dniu 27.06.2022 r.
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 27 czerwca 2022 r.
Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 maja 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
Jednostkowy raport roczny Spółki Analizy Online S.A. za 2021 rok
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2021 rok
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.