REKLAMA

AMPLI: Korekta raportu bieżącego nr 10/2022

2022-06-10 08:56
publikacja
2022-06-10 08:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 10/2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2022, przekazanego przez Spółkę w dniu 27 maja 2022r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 zawierającego informację o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 24 czerwca 2022r., o której to korekcie informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na:

- uzupełnieniu korygowanego raportu o dokument w postaci raportu z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021, który został sporządzony przez nienależnego biegłego rewidenta w dniu 31.05.2022r.

Wskazany wyżej dokument, nie będzie załącznikiem do żadnej z uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 24 czerwca 2022r., jednak ma on istotne znaczenie dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021.

Pozostałe informacje i dokumenty objęte raportem bieżącym nr 10/2022 nie uległy zmianie.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021, który powinien być dodatkowym załącznikiem do raportu bieżącego nr 10/2022, stanowi załącznik do niniejszego raportu korygującego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfraport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-10 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki