REKLAMA

AMBRA: Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 ”Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.”

2021-10-29 16:35
publikacja
2021-10-29 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 ”Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.”
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 8/2021. Korekta polega na usunięciu omyłki pisarskiej w informacji o wielkości kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 26 października 2021 roku. Zamiast treści błędnej „(…) obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 78,04% kapitału zakładowego Spółki” powinno być „(…) obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 77,81% kapitału zakładowego Spółki”.

Poniżej prawidłowa treść raportu bieżącego:

„Zarząd AMBRA S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 26 października 2021 r. („Zgromadzenie”) obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 77,81% kapitału zakładowego Spółki.
Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu były następujące podmioty:
- Schloss Wachenheim AG posiadająca 15.406.644 akcji Spółki uprawniających do 15.406.644 głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 78,55% głosów obecnych na Zgromadzeniu i co stanowi 61,12% ogólnej liczby głosów,
- AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander posiadający 2.510.000 akcji Spółki uprawniających do 2.510.000 głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 12,80% głosów obecnych na Zgromadzeniu i co stanowi 9,96% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Robert Ogór Prezes Zarządu
2021-10-29 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki