REKLAMA

AILLERON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2020-10-30 09:31
publikacja
2020-10-30 09:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 29 października 2020 roku, działając na podstawie § 19 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, powołała nowego Członka Zarządu - Pana Marcina Dąbrowskiego.

Z dniem 29 października 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Adam Bugaj, podając jako powód przyczyny osobiste. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie, Pan Adam Bugaj nadal będzie wspierał w Spółce rozwój biznesu dywizji FinTech.

Nowo powołany Członek Zarządu - Pan Marcin Dąbrowski - dołączył do zespołu Ailleron SA w obszarze FinTech w marcu bieżącego roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Comarch S.A. Prowadził i nadzorował duże projekty dla największych na świecie grup telekomunikacyjnych (między innymi Deutsche Telecom, Orange, Telefonica, O2, Vodafone, Hutchinson, Proximus, Saudi Telecom, Etisalat, LGU+) w różnych częściach świata (Europa, Ameryka Południowa, Bliski Wchód, Azja i Daleki Wchód). Był odpowiedzialny za wszystkie części organizacji sektora telekomunikacja (do 1400 osób) - od sprzedaży, konsultingu, przez marketing, działy R&D, produkcję oprogramowania, aż do wdrożeń oraz utrzymania.

W latach 2007 - 2010 Dyrektor Centrum R&D, Comarch S.A. W latach 2010 - 2015 Dyrektor Business Unit, odpowiedzialny za rozwój produktów oraz realizację projektów wdrożeniowych. Przeprowadził konsolidację obszaru OSS. Sukcesem zakończył program transformacyjny dla niemieckiego operatora E-Plus (grupa KPN), w tamtym okresie największy projekt w historii firmy Comarch.

W latach 2015 - 2020 Wiceprezes oraz Członek Zarządu Comarch S.A., Dyrektor sektora telekomunikacja. W trakcie swojej kadencji zreorganizował sektor, doprowadził do dwukrotnego wzrostu sprzedaży oraz pozyskania wielu dużych międzynarodowych projektów.

W latach 2007 - 2010 prowadził badania naukowe (Digital Identity) oraz zajęcia (Secure Communications Systems) w Katedrze Telekomunikacji AGH. W tym czasie publikował artykuły naukowe między innymi dla ACM CCS DIM 2008, IEEE ICCS 2008, SECURWARE 2008, China Communications. Był również autorem kontrybucji do ITU-T.

Pan Marcin Dąbrowski jest absolwentem AGH w Krakowie (kierunki Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka). Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

Pan Marcin Dąbrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Ailleron SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W związku z powyższym, od momentu dokonanych zmian, Zarząd Ailleron SA działał będzie w następującym składzie:

- Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
- Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
- Marcin Dąbrowski - Członek Zarządu
- Piotr Skrabski - Członek Zarządu
- Tomasz Król - Członek Zarządu


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2020-10-30 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki