REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2021 r.

2022-01-04 07:53
publikacja
2022-01-04 07:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-2-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-12-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 2 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-01-04
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI
za grudzień 2021 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2021 r. wyniosła ok. 470,05 mln PLN oraz była wyższa o 13,21 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 4 876,30 mln PLN, co oznacza wzrost o 119,95 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2021 r. wyniosła ok. 46,96 mln PLN oraz była wyższa o 45,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 749,95 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,82 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W grudniu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,55 mln PLN oraz była niższa o 52,66% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 9,35 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,75% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W grudniu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 113,52 mln EUR i była wyższa o 15,88 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1 241,34 mln EUR, co oznacza wzrost o 91,30 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W grudniu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 635.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za grudniu 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-2-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-12-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-2-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-12-2021-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<b><span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - </font></span></b><span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">December
<b>2021</b></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter:
"Company", "Issuer") hereby publishes the estimated operating and sales
figures of the AFORTI Capital Group for December 2021.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">1)
Currency exchange on online platforms</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
trading value on the currency exchange platform in December 2021 was
approximately PLN 470.05 million, an increase of 13.21% year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">On
a cumulative basis, after twelve months of 2021, the total turnover
value on the foreign exchange platform reached approximately PLN
4,876.30 million, an increase of 119.95% year-on-year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">2)
Recovery orders</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">The
nominal value of collection orders in December 2021 amounted to
approximately PLN 46.96 million and was 45.13 % higher year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">Cumulatively,
after twelve months of 2021, the nominal value of collection orders
reached approximately PLN 749.95 million, up 10.82 % year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">3)
Debt claims financed</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
December 2021, the value of financed receivables by AFORTI Factor
amounted to approximately PLN 0.55 million and was 52.66 % lower than in
the same period of the previous year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
cumulative terms, after twelve months of the current year AFORTI Factor
financed a total of approximately</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">PLN
9.35 million of receivables, recording a reduction of 66.75% year-on-year</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">4)
Total sales </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
December 2021, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately
EUR 113.52 million, an increase of 15.88% year-on-year. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">Cumulatively,
after twelve months of 2021, total sales in the AFORTI Group reached
approximately<br style="line-height: 150%">EUR 1 241.34 million, an
increase of 91.30 % year-on-year.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">5)
Total number of customers</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">In
December 2021, the total number of customers in the AFORTI Capital Group
was 6,635.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
<span lang="FR" style="line-height: 150%"><font face="Myriad Pro,sans-serif">A
table containing the reported estimates for December 2021 together with
comparative data is attached to this current report.</font></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-04 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki