REKLAMA

ADVERTIGO: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany siedziby i zmian w Statucie Spółki/ Zmiana adresu Spółki

2022-01-25 15:07
publikacja
2022-01-25 15:07
Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął na podstawie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS wiadomość, o zarejestrowaniu w dniu 24 stycznia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany siedziby z Warszawy na Kraków oraz pozostałych zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. (raport EBI nr 12/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.; zmiany: §3, §10 ust. 1 lit. c) i §11, dodanie: ust. 7 do §24 i ust. 7 do §28).

Ponadto, w związku z zarejestrowaniem zmiany siedziby Spółki, zmienił się również adres Spółki na następujący: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu Spółka przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu oraz aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2), §3 ust. 1 pkt 15) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220125_150723_0000138517_0000137026.pdf
20220125_150723_0000138517_0000137027.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki