REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

2020-08-13 13:23
publikacja
2020-08-13 13:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki APN Promise S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki APN Promise S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi bądź subskrybentowi.
Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-13 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki