4,4400 zł
-0,89% -0,0400 zł
APN Promise SA (PRO)

Komunikaty spółki - PROMISE

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2020 roku.
Podpisanie umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Zawarcie aneksu nr 3 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2020 roku.
Zawarcie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych.
Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 21 września 2020 roku APN Promise Spółka Akcyjna
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 21 września 2020 r.
Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.
V Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.
Zawarcie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.