2,9800 zł
11,19% 0,3000 zł
APN Promise SA (PRO)

Komunikaty spółki - PROMISE

Zawarcie aneksu do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego
Powiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Supremo Sp. z o.o.
Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki RET-ALL Sp. z o.o.
Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2019 roku.
Wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I półrocze 2019 roku.
Zamiar warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019.
Zamiar warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019.
Przedłużenie umowy partnerskiej z istotnym kontrahentem Spółki.
Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
PROMISE 11,19% 2,98
2019-12-13 15:21:00

Kalendarium

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.