3,6400 zł
-1,62% -0,0600 zł
APN Promise SA (PRO)

Komunikaty spółki - PROMISE

Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2021 roku.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2021 roku.
Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę zależną.
Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.
Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A.
Zawarcie aneksu do programu partnerskiego Microsoft Channel Partner.
Rejestracja spółki zależnej APN Promis Ukraina LCC.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2021 roku.
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.
Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Ukrainy.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.