4,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
APN Promise SA (PRO)

Komunikaty spółki - PROMISE

Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze emisji akcji serii M.
Zakończenie subskrypcji akcji serii M APN Promise S.A.
Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
Zamiar złożenia oferty nabycia akcji Spółki w ramach subskrypcji prywatnej.
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2021.
Raport Roczny APN Promise za rok 2021.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2022 roku.
Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Grupy Kapitałowej APN Promise.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2021 roku.
Zawarcie umowy z firmą audytorską.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.