5,3000 zł
6,00% 0,3000 zł
APN Promise SA (PRO)

Akcjonariat - PROMISE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 53 411 174 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 077 580 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 110 537
Liczba głosów na WZA: 3 000 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,48%
Kapitał akcyjny: 1 007 758,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 110 537
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 337,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,52%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 (43,33%) 4 366 225 (37,71%) 2016-06-30 -
Paszczyk Piotr 1 880 000 (18,66%) 3 880 000 (33,51%) 2016-09-21 -
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 (18,50%) 1 864 312 (16,10%) 2016-09-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 93 000
0,00
0,10 0,00 10 077 580
1 007 758,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I, J i H 1 088 000
0,00
0,10 0,00 11 588 686
1 158 868,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I i J 390 000
0,00
0,10 0,00 10 500 686
1 050 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 360 000
0,00
0,10 0,00 10 110 686
1 011 686,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 300 000
0,00
0,10 0,00 9 756 866
975 686,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 240 000
0,00
0,10 0,00 9 450 686
945 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 900 000
0,00
0,10 0,00 9 210 686
921 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 135 000
0,00
0,10 0,00 8 310 686
831 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-24 100 000
250 000,00
2,50 2,50 100 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-18
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-06-01 200 000
0,00
2,50 0,00 300 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-19
2012-03-07
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:25 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A na serie A1 i A2 seria A1 - 1500000, seria A2 - 1000000 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
seria F - subskrypcja prywatna 2012-07-19 100 000
450 000,00
0,10 4,50 8 175 686
817 568,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-09-17
2012-11-28
seria E - subskrypcja prywatna 2012-07-19 575 686
0,00
0,10 0,00 8 075 686
807 568,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2013-10-28 240 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2015-03-11 270 000
27 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2015-03-11 212 121
21 212,10
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G 2015-03-11 900 000
90 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii H 2015-03-11 1 080 000
108 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-27 -1 604 106
0,00
0,10 0,00 9 984 580
998 458,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-27
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii I 2019-09-27 240 000
24 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 9 984 580 (-1 604 106) 0 11 484 580 (-1 604 106) 0 2019-09-27
APN Promise SA 0 (-1 604 106) 0,00 (-15,87) 0 (-1 604 106) 0,00 (-13,82) 2019-09-27
Ogółem 11 588 686 (1 088 000) 0 13 088 686 (1 088 000) 0 2019-05-29
Ogółem 10 500 686 (390 000) 0 12 000 686 (390 000) 0 2018-06-18
Sankorex Investments Ltd. 0 (-1 500 000) 0,00 (-15,87) 0 (-1 500 000) 0,00 (-13,70) 2016-12-22
APN Promise SA 1 604 106 15,87 (0,59) 1 604 106 13,82 (-1,61) 2016-12-22
APN Promise SA 1 604 106 15,28 (1,44) 1 604 106 15,43 (1,46) 2016-12-22
APN Promise SA 1 604 106 13,84 (13,84) 1 604 106 13,97 (13,97) 2016-12-22
Ogółem 10 110 686 (-240 000) 0 11 610 686 (-240 000) 0 2016-12-05
Paszczyk Piotr 1 880 000 18,16 (-0,43) 3 880 000 32,74 (-0,68) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 18,59 3 880 000 33,42 (-5,35) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 18,59 (0,69) 3 880 000 38,77 (1,45) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 17,90 (1,68) 3 880 000 37,32 (3,54) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 16,22 (-2,61) 3 880 000 33,78 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 (380 000) 18,83 (0,49) 3 880 000 (2 380 000) 33,78 (19,73) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 18,01 (-0,43) 1 864 312 15,73 (-0,33) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 18,44 1 864 312 16,06 (-2,57) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 18,44 (0,69) 1 864 312 18,63 (0,70) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 17,75 (1,66) 1 864 312 17,93 (1,70) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 16,09 (-2,58) 1 864 312 16,23 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 (280 000) 18,67 (3,36) 1 864 312 (280 000) 16,23 (2,86) 2016-09-21
Ogółem 10 350 686 0 11 850 686 0 2016-07-20
Ogółem 10 350 686 (900 000) 0 11 850 686 (900 000) 0 2016-07-20
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 15,87 (0,87) 1 500 000 13,70 (0,70) 2016-07-05
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 15,00 (0,51) 1 500 000 13,00 (0,34) 2016-07-05
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 14,49 (-0,35) 1 500 000 12,66 (-0,26) 2016-07-05
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 14,84 1 500 000 12,92 (-2,07) 2016-07-05
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 (-1 050 000) 14,84 (-16,35) 1 500 000 (-1 050 000) 14,99 (-11,36) 2016-07-05
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 584 312 15,31 (-1,45) 1 584 312 13,37 (-1,10) 2016-07-05
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 584 312 16,76 (0,76) 1 584 312 14,47 (0,47) 2016-07-05
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 584 312 16,00 1 584 312 14,00 2016-07-05
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 42,00 (3,49) 4 986 225 45,00 (2,92) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 38,51 (-0,92) 4 986 225 42,08 (-0,87) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 39,43 4 986 225 42,95 (-6,88) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 (-380 000) 39,43 (-3,75) 4 986 225 (620 000) 49,83 (6,20) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 43,18 (1,60) 4 366 225 43,63 (1,63) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 41,58 (3,90) 4 366 225 42,00 (3,98) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 (380 000) 37,68 (-4,50) 4 366 225 (-620 000) 38,02 (-7,51) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 (-380 000) 42,18 (-1,55) 4 986 225 (620 000) 45,53 (7,51) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 (1 220 000) 43,73 (5,25) 4 366 225 (220 000) 38,02 (-4,83) 2016-06-30
Ogółem 9 450 686 (1 275 000) 0 10 950 686 (1 275 000) 0 2016-04-21
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 146 225 38,48 (35,15) 4 146 225 42,85 (4,99) 2015-12-18
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 146 225 (129 399) 3,33 (-33,56) 4 146 225 (129 399) 37,86 (-6,57) 2015-12-18
Ogółem 8 175 686 0 9 675 686 (-1 000 000) 0 2015-02-13
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 016 826 36,89 4 016 826 44,43 (6,81) 2015-01-12
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 016 826 36,89 4 016 826 37,62 (-3,89) 2015-01-12
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 016 826 (2 331 826) 36,89 (28,52) 4 016 826 (2 646 826) 41,51 (26,36) 2015-01-12
APN Promise SA 0 (-1 635 136) 0,00 (-20,00) 0 (-1 635 136) 0,00 (-15,31) 2014-12-29
Secus I FIZ NS 76 313 0,93 152 626 1,68 (0,26) 2014-12-23
Secus I FIZ NS 76 313 (-632 377) 0,93 (-7,73) 152 626 (-871 064) 1,42 (-9,90) 2014-12-23
Secus I FIZ NS 708 690 (-247 500) 8,66 (-3,03) 1 023 690 (-495 000) 11,32 (-5,47) 2014-05-23
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 685 000 (247 500) 8,37 (3,02) 1 370 000 (495 000) 15,15 (5,48) 2014-05-23
Secus I FIZ NS 956 190 (-437 500) 11,69 (-5,35) 1 518 690 (-875 000) 16,79 (-9,68) 2014-04-18
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 437 500 5,35 875 000 9,67 2014-04-15
Secus I FIZ NS 1 393 690 (-1 606 310) 17,04 (-19,65) 2 393 690 (-1 606 310) 26,47 (-10,99) 2014-01-03
APN Promise SA 1 635 136 20,00 1 635 136 15,31 2014-01-03
Secus I FIZ NS 3 000 000 (2 000 000) 36,69 (24,46) 4 000 000 (2 000 000) 37,46 (18,73) 2013-01-08
Secus I FIZ NS 1 000 000 12,23 2 000 000 18,73 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 31,19 (4,21) 2 550 000 26,35 (3,06) 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 26,98 (-4,21) 2 550 000 23,29 (-0,59) 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 31,19 2 550 000 23,88 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 31,19 2 550 000 23,88 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 1 500 000 (-1 500 000) 14,05 (-14,05) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 3 000 000 28,10 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 3 000 000 28,10 (-2,90) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 (2,47) 3 000 000 31,00 (3,60) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 15,87 (0,87) 3 000 000 27,40 (0,40) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 15,00 (0,51) 3 000 000 27,00 (1,68) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 14,49 3 000 000 25,32 2013-01-08
Ogółem 8 175 686 0 10 675 686 0 2012-12-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-12-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2019-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2017-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2016-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2016-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.