4,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
APN Promise SA (PRO)

Akcjonariat - PROMISE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 43 457 322,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 10 153 580 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 051 823
Liczba głosów na WZA: 12 653 580 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,15%
Kapitał akcyjny: 1 015 358,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 551 823
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,85%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Paszczyk Piotr łącznie z Piotr Paszczyk sp. z o.o. 6 566 225 (64,66%) 9 066 225 (71,64%) 2020-11-13 -
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 2 485 598 (24,48%) 2 485 598 (19,64%) 2020-11-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 360 000
0,10 10 110 686
1 011 686,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 300 000
0,10 9 756 866
975 686,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 240 000
0,10 9 450 686
945 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 900 000
0,10 9 210 686
921 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 135 000
0,10 8 310 686
831 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I i J 390 000
0,10 10 500 686
1 050 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I, J i H 1 088 000
0,10 11 588 686
1 158 868,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 93 000
0,10 10 077 580
1 007 758,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 76 000
0,10 10 153 580
1 015 358,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-14
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-24 100 000
250 000,00
2,50 2,50 100 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-18
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-06-01 200 000
2,50 300 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-19
2012-03-07
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2012-04-12
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-04-12
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A na serie A1 i A2 seria A1 - 1500000, seria A2 - 1000000 2012-04-12
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
split 1:25 2012-04-12
0,10 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
seria F - subskrypcja prywatna 2012-07-19 100 000
450 000,00
0,10 4,50 8 175 686
817 568,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-09-17
2012-11-28
seria E - subskrypcja prywatna 2012-07-19 575 686
0,10 8 075 686
807 568,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2013-10-28 240 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2015-03-11 212 121
21 212,10
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii H 2015-03-11 1 080 000
108 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G 2015-03-11 900 000
90 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2015-03-11 270 000
27 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-27 -1 604 106
0,10 9 984 580
998 458,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-27
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii I 2019-09-27 240 000
24 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2022-06-29 1 156 000
924 800,00
0,10 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Paszczyk Piotr łącznie z Piotr Paszczyk sp. z o.o. 6 566 225 (4 686 225) 65,00 (46,84) 9 066 225 (5 186 225) 72,00 (39,26) 2020-11-13
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 2 485 598 (621 286) 24,66 (6,65) 2 485 598 (621 286) 19,76 (4,03) 2020-11-13
APN Promise SA 0 (-1 604 106) 0,00 (-15,87) 0 (-1 604 106) 0,00 2019-09-27
Sankorex Investments Ltd. 0 (-1 500 000) 0,00 (-15,87) 0 (-1 500 000) 0,00 (-13,70) 2016-12-22
APN Promise SA 1 604 106 15,87 (0,59) 1 604 106 0,00 2016-12-22
APN Promise SA 1 604 106 15,28 (1,44) 1 604 106 0,00 2016-12-22
APN Promise SA 1 604 106 13,84 (13,84) 1 604 106 0,00 2016-12-22
Paszczyk Piotr 1 880 000 18,16 (-0,43) 3 880 000 32,74 (-6,03) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 18,59 (0,69) 3 880 000 38,77 (1,45) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 17,90 (1,68) 3 880 000 37,32 (3,54) 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 16,22 (-2,61) 3 880 000 33,78 2016-09-21
Paszczyk Piotr 1 880 000 (-4 686 225) 18,83 (-46,93) 3 880 000 (-5 186 225) 33,78 (-38,84) 2016-09-21
Paszczyk Piotr łącznie z Piotr Paszczyk sp. z o.o. 6 566 225 (5 066 225) 65,76 (51,27) 9 066 225 (6 066 225) 72,62 (47,30) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 18,01 (-0,43) 1 864 312 15,73 (-2,90) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 18,44 (0,69) 1 864 312 18,63 (0,70) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 17,75 (1,66) 1 864 312 17,93 (1,70) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 16,09 (-2,58) 1 864 312 16,23 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 18,67 (0,17) 1 864 312 16,23 (0,13) 2016-09-21
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 (280 000) 18,50 (1,74) 1 864 312 (280 000) 16,10 (1,63) 2016-09-21
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 15,87 (1,38) 1 500 000 13,70 (1,04) 2016-07-05
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 14,49 (-0,35) 1 500 000 12,66 (-2,33) 2016-07-05
Sankorex Investments Ltd. 1 500 000 (-1 050 000) 14,84 (-16,35) 1 500 000 (-1 050 000) 14,99 (-11,36) 2016-07-05
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 584 312 16,76 (1,45) 1 584 312 14,47 (1,10) 2016-07-05
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 584 312 15,31 1 584 312 13,37 2016-07-05
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 41,58 (3,90) 4 366 225 42,00 (3,98) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 37,68 (-6,05) 4 366 225 38,02 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 (380 000) 43,73 (1,55) 4 366 225 (-620 000) 38,02 (-7,51) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 42,18 (3,67) 4 986 225 45,53 (3,45) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 38,51 (-0,92) 4 986 225 42,08 (-7,75) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 986 225 (-380 000) 39,43 (-3,75) 4 986 225 (620 000) 49,83 (6,20) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 (1 220 000) 43,18 (4,70) 4 366 225 (220 000) 43,63 (0,78) 2016-06-30
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 146 225 38,48 (35,15) 4 146 225 42,85 (4,99) 2015-12-18
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 146 225 (129 399) 3,33 (-33,56) 4 146 225 (129 399) 37,86 (0,24) 2015-12-18
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 016 826 36,89 4 016 826 37,62 (-3,89) 2015-01-12
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 3 016 826 (2 331 826) 36,89 (28,52) 4 016 826 (2 646 826) 41,51 (26,36) 2015-01-12
APN Promise SA 0 (-1 635 136) 0,00 (-20,00) 0 (-1 635 136) 0,00 2014-12-29
Secus I FIZ NS 76 313 (-632 377) 0,93 (-7,73) 152 626 (-871 064) 1,42 (-9,90) 2014-12-23
Secus I FIZ NS 708 690 (-247 500) 8,66 (-3,03) 1 023 690 (-495 000) 11,32 (-5,47) 2014-05-23
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 685 000 (247 500) 8,37 (3,02) 1 370 000 (495 000) 15,15 (5,48) 2014-05-23
Secus I FIZ NS 956 190 (-437 500) 11,69 (-5,35) 1 518 690 (-875 000) 16,79 (-9,68) 2014-04-18
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 437 500 5,35 875 000 9,67 2014-04-15
Secus I FIZ NS 1 393 690 (393 690) 17,04 (4,81) 2 393 690 (393 690) 26,47 (7,74) 2014-01-03
APN Promise SA 1 635 136 20,00 1 635 136 0,00 2014-01-03
Secus I FIZ NS 1 000 000 (-2 000 000) 12,23 (-24,46) 2 000 000 (-2 000 000) 18,73 (-18,73) 2013-01-08
Secus I FIZ NS 3 000 000 36,69 4 000 000 37,46 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 31,19 (4,21) 2 550 000 26,35 (3,06) 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 26,98 (-4,21) 2 550 000 23,29 (-0,59) 2013-01-08
Sankorex Investments Ltd. 2 550 000 31,19 2 550 000 23,88 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 14,49 (-3,85) 3 000 000 (1 500 000) 25,32 (11,27) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 1 500 000 (-1 500 000) 14,05 (-14,05) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 3 000 000 28,10 (-2,90) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 18,34 (2,47) 3 000 000 31,00 (3,60) 2013-01-08
Paszczyk Piotr 1 500 000 15,87 3 000 000 27,40 2013-01-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-12-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2019-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2017-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2016-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2016-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.