REKLAMA

A.P.N. PROMISE S.A.: Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.

2020-08-04 18:18
publikacja
2020-08-04 18:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.P.N. PROMISE S.A.
Temat
Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w okresie od dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia dzisiejszego, łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % (dwadzieścia) przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise, za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tj. kwotę 119 704 140,54 zł (sto dziewiętnaście milionów siedemset cztery tysiące sto czterdzieści złotych 54/100).
APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej w dniu 25 sierpnia 2012 r. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.
Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki