377,5000 zł
-4,19% -16,5000 zł
11 bit studios SA (11B)

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów 11 bit studios S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów 11 bit studios S.A. – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Pana Przemysława Marszała o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, poz. 623; dalej „Ustawa”) informuję, że w wyniku zbycia akcji spółki 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 20 lutego 2020 roku, w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie, mój poziom zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zmniejszył się poniżej 5 proc. głosów.
Przed zbyciem akcji Spółki posiadałem 118 000 (sto osiemnaście tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło 5,16% kapitału zakładowego Spółki i byłem uprawniony do 118 000 (sto osiemnaście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,16% ogólnej liczby głosów.
Po zbyciu akcji Spółki w dniu 20 lutego 2020 roku posiadam 110 300 (sto dziesięć tysięcy trzysta) akcji Spółki, co stanowi 4,82% kapitału zakładowego Spółki i jestem uprawniony do 110 300 (sto dziesięć tysięcy trzysta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowił 4,82% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-21 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2020-02-21 Przemysław Marszał Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.