REKLAMA

01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania

2020-11-23 14:18
publikacja
2020-11-23 14:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Roman_Tabaka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 20.11.2020r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Romana Tabaki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)

oraz emisją 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych)

Roman Tabaka posiada 6.696.421 sztuk akcji Spółki, które stanowią 52,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Roman Tabaka.pdfZawiadomienie Roman Tabaka.pdf Zawiadomienie Roman Tabaka z dnia 20.11.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-11-23 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki