REKLAMA

01CYBERATON S.A.: Zawarcie umowy współpracy w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW

2021-05-21 15:09
publikacja
2021-05-21 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Zawarcie umowy współpracy w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu w dniu 21.05.2021 r. trójstronnej umowy przez spółki zależne od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. oraz T&T INWESTYCJE Sp. z o.o. ze Spółką REMIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w zakresie wspólnej współpracy w rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW.

Na podstawie podpisanej Umowy strony wyrażają wolę współpracy w zakresie wspólnej realizacji przedwsięwzięć gospodarczych polegających na rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych.

T&T PROENERGY Sp. z o.o. oraz T&T INWESTYCJE Sp. z o.o. zobowiązują się uzyskania dla rozwijanych w ramach umowy projektów: warunków przyłączenia i pozwoleń na budowę dla dzierżawionych działek dla których już uzyskano decyzje o warunkach zabudowy.

Spółką REMIGO Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia pożyczek celowych na poczet zaliczek z tytułu złożenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Podstawowym celem wszystkich stron umowy jest dalsza wspólna realizacja projektów elektrowni fotowoltaicznych tj. budowa elektrowni fotowoltaicznych na wspólny rachunek w ramach powoływanych sukcesywnie na potrzeby danego projektów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV) w udziale po 50/100 (50%)

Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2021-05-21 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki