Zysk netto Tauronu w III kw. '18 wyniósł 286,4 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy Tauron w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 286,4 mln zł wobec 188,8 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 286 mln zł.

(Materiały dla mediów)

Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 285,8 mln zł wobec 188 mln zł zysku przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 350,7 mln zł wobec 353,8 mln zł przed rokiem, zysk EBITDA 778 mln zł (794 mln zł przed rokiem), a przychody sięgnęły 4.476,3 mln zł (4.116 mln zł rok wcześniej).

Wyniki są zgodne z szacunkami grupy z końca października. Tauron szacował wtedy, że przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 4.476 mln zł, EBITDA wyniosła 778 mln zł, zysk operacyjny 351 mln zł, a zysk netto 286 mln zł. Spółka podawała, że na wyniki III kwartału, w porównaniu rdr, wpływ miał w segmencie wydobycia niższy wolumen produkcji węgla handlowego wynikający z harmonogramu przezbrajania ścian w trzech zakładach górniczych grupy oraz trudnych warunków o charakterze górniczo-geologicznym. Z kolei w segmencie wytwarzania wpływ miały wyższe koszty rezerwy związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 wynikające ze wzrostu ich cen oraz wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla kamiennego.

Szacunkowe wyniki Tauronu były lepsze od oczekiwań rynkowych. Na poziomie EBITDA wynik przebił konsensus PAP Biznes o 8 proc. Analitycy wskazywali na pozytywne zaskoczenie w segmentach dystrybucji i sprzedaży.

Dane operacyjne za trzeci kwartał i narastająco od początku roku
Kluczowe parametry operacyjne j.m. YTD2018 YTD2017 zmiana % 3Q2018 3Q2017 zmiana %
Produkcja węgla handlowego mln Mg 3,61 4,68 -22,9% 1,09 1,36 -19,9%
Wytwarzanie energii elektrycznej TWh 11,9 14,03 -15,2% 4,35 4,57 -4,8%
Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE: TWh 0,69 0,94 -26,6% 0,18 0,28 -35,7%
Produkcja z biomasy TWh 0,15 0,29 -48,3% 0,04 0,11 -63,6%
Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 0,54 0,65 -16,9% 0,15 0,17 -11,8%
Wytwarzanie ciepła PJ 7,42 7,91 -6,2% 0,7 0,82 -14,6%
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 38,84 38,31 1,4% 12,83 12,61 1,7%
Sprzedaż energii elektrycznej: TWh 33,87 33,44 1,3% 11,37 10,88 4,5%
detaliczna TWh 25,37 25,56 -0,7% 8,17 8,35 -2,2%
hurtowa TWh 8,5 7,89 7,7% 3,2 2,53 26,5%
Liczba klientów - Dystrybucja tys. 5 579 5 517 1,1% 5 579 5 517 1,1%
Wynik EBITDA grupy Tauron w trzecim kwartale i narastająco według obszarów działalności (w tys. zł)
EBITDA 3Q2018 3Q2017 Różnica YTD2018 YTD2017 Różnica
Wydobycie -28 789 -36 968 - -94 456 -41 684 -
Wytwarzanie 57 190 91 128 63,0% 648 940 455 929 142,0%
Dystrybucja 620 731 591 288 105,0% 1 956 544 1 794 598 109,0%
Sprzedaż 124 688 145 582 86,0% 451 046 690 978 65,0%
Pozostałe 41 536 37 977 109,0% 130 248 114 612 114,0%
Pozycje nieprzypisane -37 645 -34 597 - -120 727 -67 713 -
RAZEM 777 711 794 410 98,0% 2 971 595 2 946 720 101,0%

Po trzech kwartałach 2018 roku Tauron ma 2,97 mld zł EBITDA wobec 2,95 mld zł rok wcześniej przy przychodach na poziomie 13,3 mld zł (wzrost o 3 proc. rdr). Zysk netto jednostki dominującej sięgnął 852,9 mln zł wobec 1.192,2 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 2,33 mld zł wobec 2,92 mld zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego wyniosła po trzech kwartałach 3,61 mln ton i była niższa o 23 proc. rdr ze względu na niekorzystne warunki geologiczno-górnicze w ZG Janina.

Grupa wyprodukowała 11,9 TWh energii elektrycznej, tj. o 15 proc. mniej rdr, i - jak tłumaczy - wynika to z przyjętej strategii handlowej. Wolumen produkcji z OZE wyniósł 0,69 TWh, tj. o 27 proc. mniej rdr, co wynikało z niższego wykorzystania biomasy oraz trudnych warunków hydrologicznych i wietrznych.

Produkcja ciepła zmniejszyła się o 6 proc. i wyniosła 7,42 PJ. Sprzedaż ciepła wyniosła 9,7 PJ i była niższa o 9 proc. rdr ze względu na niższe zapotrzebowanie odbiorców.

Segment Dystrybucja dostarczył swoim klientom łącznie 38,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 1,4 proc. więcej rdr. Liczba klientów przyłączonych do sieci Tauron Dystrybucja na koniec września wzrosła o 62 tys., tj. do 5,58 mln. Spółki segmentu Sprzedaż sprzedały łącznie 25,4 TWh energii elektrycznej do 5,4 mln klientów. Jak podał Tauron, niższa o 0,2 TWh sprzedaż energii elektrycznej wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania klientów biznesowych.

2,3 mld zł nakładów inwestycyjnych po trzech kwartałach

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron po trzech kwartałach wyniosły 2,3 mld zł i były wyższe o 5 proc. rdr. Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1,2 mld zł), w którym capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (637 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (466 mln zł).

Nakłady w segmencie Wytwarzanie (909 mln zł) przeznaczone były przede wszystkim na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r. Projekt jest zaawansowany w ponad 80 proc.

W samym trzecim kwartale CAPEX grupy wyniósł ok. 844 mln zł wobec ok. 722 mln zł rok wcześniej.

Na koniec września 2018 r. zobowiązania finansowe netto grupy Tauron wyniosły 8,2 mld zł i były wyższe o 3,2 proc. w porównaniu ze stanem na 31 września 2017 r. Na koniec września wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 2,2x.

"Dzięki naszym działaniom, mającym na celu dywersyfikację źródeł finansowania i optymalizację terminu zapadalności zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy także zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. Na stabilną sytuację finansową grupy istotny wpływ mają systematycznie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu ds. finansów. (PAP Biznes)

pel/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
TAURONPE -0,43% 1,87
2019-11-15 17:01:42
WIG 0,22% 58 751,67
2019-11-15 17:15:02
WIG20 0,35% 2 233,87
2019-11-15 17:15:01
WIG30 0,32% 2 531,47
2019-11-15 17:15:01
MWIG40 -0,06% 3 746,86
2019-11-15 17:15:01
DAX 0,47% 13 241,75
2019-11-15 17:37:00
NASDAQ 0,73% 8 540,83
2019-11-15 22:03:00
SP500 0,77% 3 120,46
2019-11-15 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.