REKLAMA

Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej konsensusu

2021-10-27 06:22, akt.2021-10-27 07:08
publikacja
2021-10-27 06:22
aktualizacja
2021-10-27 07:08
Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej konsensusu
Zysk netto Alior Banku w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej konsensusu
fot. Igor Smirnow / / FORUM

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 150,4 mln zł z 81,8 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 132 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku banku za trzeci kwartał, wahały się od 124,7 mln zł do 140 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2021 roku wzrósł 84 proc. rdr i 21 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosi 382,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 431,6 mln zł straty.

"Wzrost portfela kredytowego oraz postępująca cyfryzacja usług, w połączeniu z poprawą efektywności operacyjnej stwarza podstawę do poprawy wyników banku w kolejnych okresach" - podał bank w prezentacji po wynikach.

Bank zaraportował niższy od oczekiwań poziom rezerw, który w trzecim kwartale wyniósł 253,1 mln zł. Rynek oczekiwał salda rezerw o 5 proc. wyższego na poziomie 265,6 mln zł w przedziale oczekiwań od 252 mln zł do 280 mln zł. rezerwy spadły 13 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów ryzyka pozostawał na niskim poziomie i wyniósł 1,58 proc.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 703,5 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 681,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 673-694 mln zł). Wynik ten wzrósł 3 proc. rok do roku i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w III kwartale 2021 roku wzrosła do 3,77 proc. z 3,58 proc. w II kwartale 2021 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 189,6 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 187,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 185 mln zł do 191 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 12 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Bank podał, że w ujęciu rdr wynik prowizyjny wzrósł głównie dzięki wyższym prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu (+14 mln zł) oraz związanym z prowadzeniem rachunków, przelewami i wpłatami (+5 mln zł).

Koszty banku wyniosły w III kwartale 2021 roku 393,9 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku (390,2 mln zł). Koszty spadły 3 proc. rdr i wzrosły 4 proc. kdk.

Alior poinformował, że w kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: wygenerowane oszczędności kosztów, dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu (np. w obszarze kredytów na nieruchomości mieszkaniowe), realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów.

W III kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 944 mln zł, oznacza to wzrost o 5 proc. kdk. Po trzech kwartałach sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2.591 mln i wzrosła o 23 proc. rdr. bank szacuje, że w III kwartale osiągnął udział rynkowy w sprzedaży na poziomie 4,1 proc.

Sprzedaż leasingu w III kwartale wyniosła 739 mln zł, czyli wzrosła o 17 proc. rdr., a sprzedaż pożyczki 1,61 mld zł, co oznacza wzrost o 39 proc.

Poziomy współczynników kapitałowych Tier1 I oraz TCR na koniec III kwartału przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 498 pb (2.373 mln zł) oraz 480 pb (2.291 mln zł). Tier1 wynosi 13,48 proc., a TCR 15,30 proc.

Październikowy wzrost stopy referencyjnej NBP o 40 pb do 0,50 proc. powinien przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego grupy Alior Bank w 2022 roku o ok. 130-150 mln zł - poinformował bank w prezentacji po wynikach za III kwartał.

Wyniki grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników
w mln zł 3Q2021 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 703,5 681,3 3%

Wynik z prowizji 189,6 187,5 1%

Koszty ogółem 393,9 390,2 1%

Saldo rezerw -253,1 -265,6 -5%

Zysk netto 150,4 132,0 14%
3Q2021 3Q2020 różnica 2Q2021 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 704 683 3% 667 6%
Wynik z prowizji 190 169 12% 183 3%
Koszty ogółem 394 408 -3% 379 4%
Saldo rezerw -253 -291 -13% -266 -5%
Zysk netto 150 82 84% 124 21%

Koszty ryzyka  Aliora w '21 nie powinny odbiegać od poziomu z I-III kw.

Po trzech kwartałach 2021 roku koszty ryzyka Aliora wynoszą 1,61 proc.

"W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie zachowywaniem się klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w 2021 roku nie powinien istotnie odbiegać od poziomu osiągniętego w okresie I-III kw. 21" - napisano w prezentacji.

"Podtrzymujemy cel strategiczny na rok 2022 w zakresie CoR na poziomie nieprzekraczającym 1,9%. Jednak w przypadku utrzymania się w przyszłym roku pozytywnego scenariusza makroekonomicznego, koszty ryzyka Grupy Alior Bank w 2022 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku" - dodano.

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
3456
w Ameryce też wszystkie spólki powyżej konsensusu , i to ile ,czyli wirus okazuje się zbawienny na gospodarke ,wirusie trwaj .

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki