Zmiana treści wezwania – zwiększenie ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji DECORA SA

2018-10-08 10:24
publikacja
2018-10-08 10:24

Zmiana treści wezwania – zwiększenie ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji DECORA SA - komunikat

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego i Marzenę Lesińską („Wzywający”, „Wezwanie”).

Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują, że cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem została w dniu 8 października 2018 r. zwiększona z 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) do 11,40 zł (jedenaście złotych 40/100) za każdą akcję („Cena Akcji”). Zwiększona Cena Akcji będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) dotychczasowy pkt 9 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 11,40 zł (słownie: jedenaście złotych 40/100) za jedną Akcję (dalej „Cena Akcji”). Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów.”

Warszawa, 8 października 2018 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH

W imieniu: Decora S.A.

______________________________

Artur Hibner - Członek Zarządu

______________________________

Włodzimierz Lesiński

______________________________

Marzena Lesińska

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTÓW NABYWAJĄCYCH AKCJE

W imieniu: Decora S.A.

______________________________

Artur Hibner - Członek Zarządu

______________________________

Włodzimierz Lesiński

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO

W imieniu: Santander Biuro Maklerskie

______________________________

Anna Kucharska - Pełnomocnik

______________________________

Małgorzata Jachymek - Pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki