Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu – komunikat

Działając na podstawie §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, w związku z ogłoszonym w dniu 3 lutego 2017 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (dalej: „Wezwanie”), Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Nabywający”) oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, niniejszym informują, że Nabywający dokonuje zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w Wezwaniu z 3,25 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) na 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy) zł za każdą akcję („Cena Akcji”).

Zwiększona Cena Akcji będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany Wezwaniu:

1) dotychczasowy pkt 8 Wezwania otrzymuje nową, następującą treść:

„Akcje objęte Wezwaniem nabywane będę po cenie 3,70 zł (słownie: trzy złote i siedemdziesiąt groszy) za każdą Akcję (dalej, „Cena Akcji”).”

..........................................................

Jakub Dzik, Członek Zarządu

(podpisy osób działających w imieniu Wzywającego/Nabywającego)

Filip Paszke, Dyrektor Domu Maklerskiego

..........................................................

Piotr Rusiecki, Zastępca Dyrektora

..........................................................

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego

kom abs

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 0,76% 41 532,37
2020-04-03 17:15:01
WIG20 1,00% 1 506,48
2020-04-03 17:15:00
WIG30 0,68% 1 730,87
2020-04-03 17:15:00
MWIG40 0,03% 2 860,32
2020-04-03 17:15:00
DAX -0,47% 9 525,77
2020-04-03 17:37:00
NASDAQ -1,53% 7 373,08
2020-04-03 22:03:00
SP500 -1,51% 2 488,65
2020-04-03 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.