REKLAMA

ZUK: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

2021-05-13 14:55
publikacja
2021-05-13 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 13 maja 2021 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2021 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku:

• przychody netto ze sprzedaży: 8,0 mln zł,
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: + 1,3 mln zł,
• EBITDA 0,7 mln zł
• zysk/strata netto: - 0,7 mln zł.

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 rok najistotniejszy wpływ miał spadek zamówień od jednego z kluczowych kontrahentów związany z ograniczeniami pandemicznymi w kraju oraz na rynkach zagranicznych jak również uwzględnienie amortyzacji przypisanej do aktywów związanych z projektem Biostrateg.

Należy jednak wskazać na istotny wzrost marży brutto ze sprzedaży z 12,8% w I kwartale 2020 roku do 16,5% w I kwartale 2021 r.

Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 21 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki