REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

2021-05-25 18:52
publikacja
2021-05-25 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2021r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_-2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 15, 89-600 Chojnice (siedziba Emitenta).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019 i 2020 rok, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie pozostałe dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał znajdują się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2021r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA 2021r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA wraz z treścią projektów uchwał.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej -2020 .pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej -2020 .pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_final.pdfSprawozdanie_o_wynagrodzeniach_final.pdf Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019 i 2020 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-05-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki