REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

2021-06-21 23:10
publikacja
2021-06-21 23:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKMBT_C25321062115420.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 21 czerwca 2021 roku członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Adama Bielenia, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2021 r. powołało z dniem 21 czerwca 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 04 czerwca 2022 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Domińczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej stanowi załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
SKMBT_C25321062115420.pdfSKMBT_C25321062115420.pdf Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-06-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki