REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2019-12-20 16:36
publikacja
2019-12-20 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKMBT_C22019122015160.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęło sporządzone wyłącznie w języku angielskim zawiadomienie od znaczącego Akcjonariusza Spółki tj. XARUS Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr [XARUS] dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, w związku z transakcjami dokonanymi przez XARUS na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 27 grudnia 2018 r. do 19 grudnia 2019 r. udział XARUS w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu w ten sposób, że przed ww. transakcjami XARUS posiadał 16.335.244 akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów co stanowiło 64,07% w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów, natomiast po dokonaniu ww. transakcji XARUS posiada aktualnie 15.956.244 akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów co stanowi 62,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów.
Pełną treść zawiadomienia otrzymanego od XARUS Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
SKMBT_C22019122015160.pdfSKMBT_C22019122015160.pdf Notyfikacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 MAREK PIĄTKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2019-12-20 JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kredoszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki