REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

2021-02-05 16:41
publikacja
2021-02-05 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Aktualizacja założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zatwierdzeniem w dniu 05 lutego 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki, weszła w życie w tej samej dacie aktualizacja strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów na lata 2021 -2024.
Rozwój Grupy Kapitałowej we wskazanej perspektywie czasowej będzie koncentrował się na obszarach, w których Emitent posiada kompetencje i skupiał się będzie na rozwoju posiadanych marek oraz zwiększaniu mocy produkcyjnych. W szczególności, Emitent intensyfikował będzie działania we wskazanych poniżej obszarach:
- rozbudowa zakładu produkcyjnego w Otmuchowie, powodująca zwiększenie jego mocy produkcyjnych;
- wprowadzenie nowych form konfekcji produktów;
- utworzenie centrum badawczo – rozwojowego na potrzeby segmentu słodyczy;
- rozwój kompetencji pracowników.
Realizacja poszczególnych kierunków rozwoju finansowana będzie ze środków generowanych
z podstawowej działalności operacyjnej, finansowania zewnętrznego (kredyty bankowe oraz leasingi), środkami pochodzącymi z przyznanego dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego jak również intencją Emitenta jest, aby w szczególności obszar zwiększenia mocy produkcyjnych był współfinansowany środkami pozyskanymi z emisji akcji serii E, które pomniejszają kredyty obrotowe w instytucjach kredytowych, z którymi współpracuje Emitent.
Emitent wskazuje jednocześnie, iż okoliczność aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów pozostaje niezależna od toczącego się procesu przeglądu kierunków rozwoju "produkty śniadaniowe i zbożowe" Grupy Kapitałowej Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2020 z 25 listopada 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-05 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2021-02-05 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Zyskaj aż 250 zł w promocji Konta 360°! Sprawdź i skorzystaj!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki