REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ZE PAK S.A.: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”

2023-02-08 17:52
publikacja
2023-02-08 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku, informuje, że w dniu 8 lutego 2023 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) otrzymał informację z Urzędu Miasta Rybnika („Zamawiający”), iż w związku z wnioskiem jednego z potencjalnych wykonawców o ujawnienie informacji zastrzeżonych w ofercie PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. jako tajemnica przedsiębiorstwa, Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniu publicznym na „Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem” („Postępowanie”), w którym wcześniej oferta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza.

Jednocześnie, Zamawiający poinformował o zamiarze ponownego dokonania czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na ww. zadanie. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, Spółka opublikuje informacje o wyniku Postępowania odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-08 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-02-08 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-02-08 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki