REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ZE PAK S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

2023-01-09 19:44
publikacja
2023-01-09 19:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
komunikat_ZE_PAK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
ZE PAK SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie, które wpłynęło do Spółki w dniu 9 stycznia 2023 roku, w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (Allianz OFE), zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Allianz DFE), które w wyniku połączenia w dniu 30.12.2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwiększyło udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki ZE PAK SA na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE powyżej 5%.
Załączniki
Plik Opis
komunikat_ZE PAK.pdfkomunikat_ZE PAK.pdf Komunikat ZE PAK

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-01-09 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-01-09 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki