REKLAMA

XBSPROLOG: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

2023-05-19 08:56
publikacja
2023-05-19 08:56
Zarząd Emitenta XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 maja 2022 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – XBS LOGISTICS S.A. działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:30, w lokalu w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Barbara Golba s.c., ul. Chłodna 15 (00-891).

1.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
2.podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Akcjonariusz zgłosił swoje kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach:

1.Jacka Pogonowskiego;
2.Marinę Iwanowską;
3.Marcina Dziedzic;
4.Tatianę Balkovicovą;
5.Adama Rutę;
6.Igora Sýkorę

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta nadają mu następujące brzmienie:

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał uzupełniony o wniosek akcjonariusza dotyczący osób kandydujących na członków Rady Nadzorczej oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
20230519_085629_0000146997_0000149772.pdf
20230519_085629_0000146997_0000149773.pdf
20230519_085629_0000146997_0000149774.pdf
20230519_085629_0000146997_0000149775.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki