REKLAMA

XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

2022-05-31 16:43
publikacja
2022-05-31 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_31.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
XBS PRO-LOG S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent", „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2022 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanej transakcji na akcjach Emitenta w dniu 27 maja 2022 roku przez XBS Logistics S.A. – podmiot powiązany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie 31.05.2022.pdfzawiadomienie 31.05.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Jacek Kołodziejczyk Prezes Zarządu
2022-05-31 Damian Kieblesz Członek Zarządu
2022-05-31 Remigiusz Zdrojkowski Członek Zarządu
2022-05-31 Daniel Korbus Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki