Wydatek na szkolenie pracownika jest kosztem

Jeśli spółka opłaca pracownikom szkolenia, które są związane z prowadzoną przez spółkę działalnością, mogą one stanowić jej koszty uzyskania przychodów. Takiego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Sp. z o.o. w celu poprawy efektywności swoich działań stosuje różne formy rozwoju zawodowego własnych pracowników. Jedną z podstawowych form jest szkolenie pracowników poprzez ich udział w różnego rodzaju szkoleniach związanych ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaną pracą. W tym zakresie spółka kieruje swoich pracowników na szkolenia, za które ponosi ich pełny koszt. Ponadto spółka ponosi w całości lub części koszty podnoszenia kwalifikacji ogólnych swoich pracowników na podstawie zawieranych z poszczególnymi pracownikami umów w tym zakresie.

Pojawiła się wątpliwość, czy wartość świadczenia ponoszonego przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, w tym wynagrodzeń wypłacanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.

Raport specjalny Bankier.pl

A co, jeśli nie zapłacę?


Nie zapłaciłeś podatku PIT, CIT, VAT lub Akcyzy? A może zapomniałeś odprowadzić składki do ZUS? Czy wiesz, co Ci za to grozi i jak zminimalizować kary? Odpowiedzi szukaj już od 6 września (Poniedziałek) na portalu Bankier.pl

 

Izba Skarbowa w Bydgoszczy (9.08.2010 r., nr ITPB3/423-229/10/PST) wyjaśniła, jak firma powinna rozliczać wydatki ponoszone na szkolenia dla pracowników.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (Dz. U. z 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Dyrektor bydgoskiej izby przypomniał, że: „kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.”

Wydatki na szkolenie pracowników podmiotu gospodarczego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, jeżeli mają wpływ na wielkość osiągniętego przychodu podatnika i związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Skoro zatem, przedmiotowe wydatki związane są z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i poniesione zostały w celu zachowania lub zabezpieczenia tego źródła, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Anna Pokrywczyńska
PIT.pl & VAT.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne