REKLAMA

Wyborcze wstrząsy w USA podbijają zmienność na PLN

2016-11-09 07:41
publikacja
2016-11-09 07:41

Komentarz PLN: Wyborcze wstrząsy w USA podbijają zmienność na PLN

Środowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi skokowe podbicie zmienności i duże ruchy na większości wycen po zaskakujących wynikach głosowań w poszczególnych stanach w USA. Częściowo przekłada się to również na wycenę PLN. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,3453 PLN za euro, 3,8584 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0198 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,8196 PLN w przypadku zestawienia z funtem brytyjskim. Wczorajszy poziom rentowności polskiego długu (10YT) wynosił 3,067% w przypadku obligacji 10-letnich.

Na rynku obserwujemy obecnie swoistą panikę, którą można przyrównać do zaskoczenia inwestorów niedawnych głosowaniem ws. Brexitu. Do godz. 1:00 spływające wyniki wskazywały raczej na kandydatkę demokratów, a MXN umacniało się. Sytuacja zmieniała się jednak po danych z Florydy (wedle opinii kluczowy swing state), gdzie zwyciężył D. Trump. Aktualnie kandydat Republikanów może liczyć najprawdopodobniej na 238 głosy elektorskie (z wymaganych 270), podczas gdy H. Clinton ma ich jedyne 215. Teoretycznie "do podzielenia" zostało 85 głosów, jednak aktualnie wydaje się, iż kolejnym prezydentem USA zostanie D. Trump. Podobnie jak w przypadku "casusu Brexitu" inwestorzy zostali zaskoczeni takim obrotem spraw, gdyż większość sondaży wskazywała na zwycięstwo H. Clinton. Na parę godzin przed pierwszymi wynikami dane States of the Nation (przygotowane przez Reuters/Ipsos) wskazywały na 90% szanse wygranej dla kandydatki Demokratów. Najprawdopodobniej spełniły się jednak, wskazywane przez
nas czynniki ryzyka, w postaci niedoszacowania antysystemowego elektoratu D. Trumpa. Reakcja na rynkach jest niezwykle dynamiczna - inwestorzy uciekają w kierunku bezpiecznych aktywów, co przynosi ponad 4% zwyżki na wycenie złota i 3% umocnienie japońskiego jena. Historyczne minima (i ponad 12% spadek wyceny) notuje meksykańskie peso, zwane również wskaźnikiem Trumpa. Warto również wspomnieć o mocnej reakcji na głównej parze walutowej, gdzie dolar traci ok. 2,3% (spadek prawdopodobieństwa grudniowej podwyżki FED). W przypadku polskiej waluty obserwujemy obecnie stosunkowo wytłumioną reakcję - najmocniejszy ruch przypada oczywiście na USD/PLN, gdzie PLN zyskuje ok. 2% (co powoduje również zwyżki koszyka PLN). Ruch ten należy jednak traktować jak proporcjonalną reakcję na wydarzenia z szerokiego rynku. W szerszym kontekście kolejne godziny mogą przynieś nam podbicie awersji do ryzyka i presji podażowej na walutach EM, co może przynieść powrót do zniżek PLN m.in. wobec CHF czy
EUR. Również długoterminowo prawdopodobne zwycięstwo D. Trumpa oznaczać będzie wejście w okres niepewności, który zwykle cechuje się odwrotem od bardziej ryzykownych aktywów.

W trakcie dzisiejszej sesji RPP podejmie decyzję w zakresie stóp procentowych, jednak w świetle aktualnych wydarzeń w USA czynnik ten pozostanie drugorzędny.

Z rynkowego punktu widzenia PLN zyskał ok. 7 gr wobec dolara amerykańskiego, a ruch ten jest aktualnie lekko korygowany. Brak jest obecnie większej paniki na PLN, a poranne zniżki wobec EUR czy CHF zostały wstępnie wyhamowane. Wydaje się jednak, iż start sesji w Europie (i zniżki indeksów akcyjnych) przyniosą powrót presji podażowej na koszyku CEE.

Konrad Ryczko

Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Źródło:
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki