REKLAMA

Wracają bankowe wakacje kredytowe dla firm

Michał Kisiel2020-12-22 11:10analityk Bankier.pl
publikacja
2020-12-22 11:10
fot. Virrage Images / Shutterstock

Kredytobiorcy-przedsiębiorcy będą mogli ponownie skorzystać z tzw. bankowych wakacji kredytowych, informuje Związek Banków Polskich. Umożliwiła to decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, która reaktywuje moratoria kredytowe z nowym terminem stosowania – do 31 marca 2021 r.

W marcu 2020 r. banki umożliwiły kredytobiorcom, również osobom fizycznym, odroczenie spłat zobowiązań w ramach tzw. bankowych wakacji kredytowych. Warunki zawieszeń spłat każdy z kredytodawców prezentował osobno, chociaż ogólne wytyczne przygotowano pod egidą Związku Banków Polskich. W kolejnych miesiącach zasady zostały ujednolicone zgodnie z wytycznymi EUNB.

Z dobrowolnych wakacji kredytowych skorzystano ponad milion razy. Możliwość wnioskowania o odroczenie zakończyła się 30 września. W międzyczasie kredytobiorcy zyskali dodatkową opcję – tzw. ustawowe wakacje kredytowe wprowadzone w pakiecie antykryzysowych ustaw.

Druga fala pandemii uderzyła jesienią i ponownie postawiła w trudnym położeniu dłużników. 2 grudnia 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego postanowił reaktywować wydane wcześniej wytyczne i wyznaczyć nowy termin stosowania moratoriów kredytowych – do 31 marca 2021 r.

Związek Banków Polskich przedstawił właśnie założenia działań pomocowych dla kredytobiorców w ramach „bankowych wakacji kredytowych 2.0”. Bankowcy wskazują, że zasady zostaną za pośrednictwem UKNF notyfikowane w europejskim nadzorze. Tym razem działania kierowane są tylko do części kredytobiorców – tzw. branż zagrożonych, z wykluczeniem klientów indywidualnych. Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Kto z przedsiębiorców będzie mógł skorzystać z nowych wakacji kredytowych?

„Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek będzie należało złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.” – informuje ZBP.

W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców obsługiwanych w ramach bankowości detalicznej kryteriami będą:

 • uprawnienie do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR  
 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
  • 29 lutego 2020 r. lub
  • dzień złożenia wniosku przez klienta.

Dla średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców przewidziano następujące wymagania:

 • uprawnienie do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR  (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m kw.)
 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie ocenia się  zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa
 • na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
  • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
  • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
  • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Jak będą działać wakacje kredytowe dla przedsiębiorców?

Podobnie jak w przypadku wiosennych moratoriów kredytowych, kredytobiorcy będą mieli możliwość odroczenia spłat kredytów. Istotna zmiana dotyczy długości okresu zawieszenia rat – 6-miesięczną przerwę wykorzystają tylko podmioty, które nie skorzystały z tej możliwości poprzednio.

Odroczenie spłat dla mikro i małych przedsiębiorców będzie dotyczyć rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • 3 miesiące,
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium).

W przypadku średnich przedsiębiorstw przewidziano odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • 3 miesiące – dla rat kapitałowych,
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),
 • 3 miesiące – dla rat kapitałowo-odsetkowych.

Dla dużych przedsiębiorców dostępne będzie odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • 3 miesiące –  dla rat kapitałowych,
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium).

Zasady dla leasingu, faktoringu i kredytów odnawialnych

Kredytobiorcy korzystający z produktów odnawialnych, takich jak karty kredytowe czy kredyty w rachunku bieżącym, i niespełniający standardowych warunków odnowienia posiadanych limitów będą mogli liczyć na uproszczony tryb rozpatrywania wniosku na okres 3 miesięcy lub 6 miesięcy (jeśli nie korzystali z tej opcji podczas obowiązywania pierwszego moratorium).

W przypadku produktów leasingowych oferowanych w ramach bankowej grupy kapitałowej przewidziano odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium).

Dla produktów faktoringowych (w ramach grupy kapitałowej danego banku) dostępne będzie odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):

 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium).
Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki