REKLAMA
WEBINAR

WIRON namiesza w obligacjach? Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji

2023-06-05 09:56
publikacja
2023-06-05 09:56

MF skierował do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego warunki emisji obligacji hurtowych w związku z wejściem wskaźnika WIRON. Co ważne, zmiany mają dotyczyć jedynie nowych emisji skarbowych papierów dłużnych.

WIRON namiesza w obligacjach? Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji
WIRON namiesza w obligacjach? Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji
fot. whitelook / / Shutterstock

"Rozporządzenie reguluje materię dotyczącą warunków emisji obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej. Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika z wdrażanej reformy wskaźników referencyjnych i wprowadzenia nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIRON zamiast obecnego wskaźnika WIBOR" - napisano.

MF proponuje, uwzględniając rekomendacje wypracowane przez NGR, dla obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu opartym na RFR WIRON zastosowanie naliczania płatności odsetkowych według zalecanej metody „shift” o 5 dni roboczych w tył z wykorzystaniem RFR Indeks Jednopodstawowy, tj. WIRON Indeks Jednopodstawowy z końca i początku okresu obserwacji.

"Naliczanie płatności odsetkowych według zalecanej metody „shift” może obywać się dwoma matematycznie równoważnymi sposobami: poprzez złożenie (obliczenie procentu składanego) wskaźnika RFR w określonym okresie obserwacji, albo poprzez iloraz wartości wskaźnika RFR Indeks Jednopodstawowy z końca i początku tego okresu. Drugi ze sposobów jest korzystniejszy pod względem zrozumiałości dla nabywcy oraz mniejszej podatności na błędy obliczeniowe, dlatego też dla emisji obligacji zostanie przyjęty wskaźnik RFR - WIRON Indeks Jednopodstawowy" - napisano.

"Biorąc pod uwagę powyższe, w rozporządzeniu zaproponowano zmianę załącznika nr 4 przez dodanie wzoru na obliczanie wartości narosłych odsetek od jednej obligacji o zmiennym oprocentowaniu skalkulowanym w oparciu o stopę procentową składaną wyliczaną na bazie wskaźnika referencyjnego. Ze względu na fakt, że rozporządzenie określa ogólne warunki emisji, a szczegółowe warunki określa list emisyjny danej serii obligacji, w rozporządzeniu nie odwołano się do konkretnego wskaźnika referencyjnego. To ostatecznie list emisyjny będzie wskazywał sposób obliczenia zmiennej stopy procentowej" - dodano.

Zmiana będzie miała zastosowanie jedynie do nowych emisji obligacji, które będą oparte na stopie procentowej składanej opartej o RFR Indeks Jednopodstawowy i nie wymagają żadnego przygotowania się posiadaczy obligacji do wejścia w życie w/w zmiany.

To list emisyjny zawiera warunki ekonomiczne danej emisji. (PAP Biznes)

map/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
simonsoft8
stek obietnica gdyby hossa trwać wiecznie

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki