REKLAMA

WIELTON S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok

2020-06-09 16:33
publikacja
2020-06-09 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu Wielton S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok, Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto w kwocie 30 782 tys. zł osiągniętego przez Spółkę w 2019 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec
2020-06-09 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki